Poradnik Interesanta

 
Zgromadzenia i zbiórki publiczne

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Karta informacyjna KI.USC-36

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

Przeprowadzenie zbiórki publicznej

Karta informacyjna KI.USC-35

Decyzja na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy Wisznice

...
Zezwolenia i licencje
Zaświadczenia
Stypendia
Pożytek publiczny
Poświadczenia i testamenty
Podatki i opłaty lokalne
Ochrona środowiska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Meldunki
Gospodarka nieruchomościami
Działalność gospodarcza
Drogownictwo
Akty stanu cywilnego

 

 
sponsorzy