Herb gminny

Nie wiadomo, czy Wisznice jako miasto posiadały herb. Trudno to stwierdzić, ponieważ nie zachowała się żadna pieczęć z czasów królewskich. Żadnych wiadomości o herbie Wisznic nie posiadano już w roku 1847, kiedy to do celów urzędowych zbierano herby miast. Wówczas to zaprojektowano nowy herb miasta. W herbie miasta - na tarczy z niebieskim tłem - widoczny jest biały koń stojący na uwięzi przy zielonej topoli. Drzewo znajduje się w lewej części pola tarczy. Projekt ten umieszczono w albumie, który znajduje się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Całkiem możliwe, że wcześniejszym herbem miasta był rodowy herb Sapiehów.
Niestety Wisznice nie cieszyły się długo nowym herbem. Już 22 lata później, 1 czerwca 1869 r. ukazem carskim zamieniono miasto na osadę.

 

 

Herb województwa lubelskiego Herb powiatu bialskiego Stary herb Wisznic Aktualny herb gminy Wisznice

 

 

 

 

 

sponsorzy