Wisznice

Miesiąc Mokre Suche

Szkło,

Metale

Popioły

Wielkogabarytowe, niebezpieczne, baterie, akumulatory, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny

Styczeń 17 24 - - -
Luty 7 21 - 14 -
Marzec 7 21 14 - -
Kwiecień 4 25 - - 11
Maj 9 23 - 16  
Czerwiec 6 20 27 - -
Lipiec 4 18  - - -
Sierpień 8 22 - - -
Wrzesień 5 19 26 - -
Październik 3 17   - 10
Listopad 7 21 14 - -
Grudzień 5 19 - 12 -

 

 Spółdzelnia Mieszkaniowa - Wygoda

Miesiąc Mokre Suche

Szkło,

Metale

Wielkogabarytowe, niebezpieczne, baterie, akumulatory, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny
Styczeń 14,28 14,28 - 14,28
Luty 10,24 10,24 - 10,24
Marzec 10,24 10,24 13 10,24
Kwiecień 7,21 7,21 - 7,21
Maj 5,19 5,19 - 5,19
Czerwiec 2,16,30 2,16,30 26 2,16,30
Lipiec  14,28  14,28  - 14,28
Sierpień  11,25  11,25 - 11,25
Wrzesień 8,22  8,22  25 8,22
Październik  6,20 6,20 - 6,20
Listopad 3,7  3,7  13 3,7
Grudzień 1,15,29 1,15,29  - 1,15,29

 

Wygoda, Wisznice Kolonia, Curyn, Rowiny, Małgorzacin

Miesiąc Mokre Suche Szkło, Metale
Popioły Wielkogabarytowe, niebezpieczne, baterie, akumulatory, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny
Styczeń 16 23 - - -
Luty 6 20 - 13 -
Marzec 6 20 13 - -
Kwiecień 3 24 - - 10
Maj 8 22 - 15 -
Czerwiec 5 19 26 - -
Lipiec 3 17  - - -
Sierpień 7 21 - - -
Wrzesień 4 18 25 - -
Październik 2 16 - - 9
Listopad 6 20 13 - -
Grudzień 4 18 - 11 -

 

Dubica Dolna, Dubica Górna

Miesiąc Mokre
Suche Szkło, Metale
Popioły Wielkogabarytowe, niebezpieczne, baterie, akumulatory, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny
Styczeń 20 27 - - -
Luty 10 24 - 17 -
Marzec 10 24 17 - -
Kwiecień 7 28 - - 14
Maj 12 26 - 19 -
Czerwiec 9 23 30 - -
Lipiec 7 21  - - -
Sierpień 11 25 - - -
Wrzesień 8 22 29 - -
Październik 6 20 - - 13
Listopad 10 24 17 - -
Grudzień 8 22 - 15 -

 

Horodyszcze, Łyniew, Marylin, Dołholiska, Ratajewicze

Miesiąc Mokre
Suche Szkło, Metale
Popioły Wielkogabarytowe, niebezpieczne, baterie, akumulatory, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny
Styczeń 19 26 - - -
Luty 9 23 - 16 -
Marzec 9 23 16 - -
Kwiecień 6 27 - - 13
Maj 11 25 - 18 -
Czerwiec 8 22 29 - -
Lipiec 6 20  - - -
Sierpień 10 24 - - -
Wrzesień 7 21 28 - -
Październik 5 19 - - 12
Listopad 9 23 16 - -
Grudzień 7 21 - 14 -

 

Polubicze Wiejskie Pierwsze, Polubicze Wiejskie Drugie, Polubicze Dworskie

Miesiąc Mokre
Suche Szkło, Metale
Popioły Wielkogabarytowe, niebezpieczne, baterie, akumulatory, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny
Styczeń 18 25 - - -
Luty 8 22 - 15 -
Marzec 8 22 15 - -
Kwiecień 5 26 - - 12
Maj 10 24 - 17 -
Czerwiec 7 21 28 - -
Lipiec 5 19  - - -
Sierpień 9 23 - - -
Wrzesień 6 20 27 - -
Październik 4 18 - - 11
Listopad 8 22 15 - -
Grudzień 6 20 - 13 -

 

 

Miesiąc  Zmieszane (nieselektywne)
Styczeń 20
Luty 10
Marzec 10
Kwiecień 7
Maj 12
Czerwiec 9
Lipiec 7
Sierpień 11
Wrzesień 8
Październik 6
Listopad 10
Grudzień 8

 

Powyższy harmonogram będzie realizowany do momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Wisznice