W dniu 25 września br. zgłoszono porzuconą w lesie małą suczkę. Zachęcamy do włączenia się do akcji i pomoc w znalezieniu nowego właściciela . Nr. telefonu do kontaktu:83 3782102.

Trwają intensywne prace w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze Wiejskie Pierwsze oraz przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1100L w Polubiczach Wiejskich Pierwszych.

Urząd Gminy Wisznice zachęca wszystkich miłośników fotografowania wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez RadioBiper „Pierwszy dzień jesieni na Południowym Podlasiu”.

Urząd Gminy Wisznice poszukuje ludzi dobrej woli, którzy zechcą przygarnąć porzucone, urocze suczki. Nr. telefonu do kontaktu: 502 056 796.

Informuję odbiorców wody z terenu gminy Wisznice,  że od dnia 18 września br. wszyscy mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę z jednego ujęcia wody w Wisznicach. Stacja uzdatniania wody w Horodyszczu zostanie wyłączona na czas niezbędny do przeprowadzenia modernizacji i wymiany urządzeń. Ponowne uruchomienie ujęcia planowane jest na początku listopada 2017roku.

W niedzielne, 3 września 2017 r. w gościnnych salach Restauracji Avangarda w Wisznicach rozegrano turniej w ramach VII Grand Prix Lubelszczyzny w brydżu sportowym. Na listach startowych pojawiło się 18 par.

30 sierpnia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się sesja naukowa pt. "Język i kultura na pograniczach słowiańskich" dedykowana prof. Feliksowi Czyżewskiemu w 45 - lecie pracy naukowej i dydaktycznej.

Jak co roku Gmina Wisznice uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych. Organizatorem tegorocznych dożynek była Gmina Sosnówka. Wieniec dożynkowy naszej gminy wykonało Koło Gospody Wiejskich z Polubicz. Został on doceniony w konkursie na najpiękniejszy wieniec nagrodą specjalną w kategorii „wieniec nowoczesny. Stoisko promujące Gminę Wisznice także zostało wyróżnione. Dodatkowo I miejsce w konkursie „Piękne bo bialskie” zdobyli mieszkańcy naszej gminy - Państwo Małgorzata i Emil Cegłowscy w kategorii ogród roku. Stoisko promujące gminę zostało przygotowane przez GOKiO Wisznice i GBP Wisznice. Owoce i warzywa oraz produkty regionalne do degustacji zostały przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Horodyszczu i Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. Miętę i zioła do dekoracji stoiska przygotowały Panie z Łyniewa: Maria Melanowicz, Irena Samojluk i Elżbieta Gromysz. Wędliny i chleb pochodziły z naszej piekarni i masarni w GS Wisznice. Podczas dożynek została wręczona nagroda Starosty Bialskiego zespołowi „Polesie” z Horodyszcza. W programie wystąpiła także mieszkanka naszej Gminy Karolina Cegłowska.

Za wielkie zaangażowanie i ogrom włożonej pracy wszystkim serdecznie dziękujemy!

G A L E R I A

Fot. Urząd Gminy Wisznice