Z początkiem 2018 roku w życie weszły zmiany dotyczące selekcji odpadów komunalnych. To nie jedyne zmiany jakie czekają Gminę Wisznice w tym roku w zakresie gospodarki komunalnej. W lutym bowiem rusza realizacja projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020.

Serdecznie zachęcamy do udziału w 26 Finale WOŚP, który odbędzie się już w najbliższą Niedzielę, 14 stycznia 2017 r. W Gminie Wisznice zbiórkę organizuje Gminny Ośrodek Oświaty i Kultury. Odbędzie się także licytacja gadżetów.

Urząd Gminy Wisznice zachęca do udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym pt. "Zwierze nie jest rzeczą". Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Oświaty i Kultury w Wisznicach. Konkurs ma wzbudzić u uczestników poczucie odpowiedzialności za los zwierząt i zachęcić do działania na rzecz ich obrony.Konkurs fotograficzny pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą”.

Jest już dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów. Będzie on dostarczony do każdego z gospodarstw razem z ulotką dotyczącą zasad segregacji.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram w wersji pdf do druku

Uwaga mieszkańcy! Od 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Wisznice obowiązuje nowy system segregacji odpadów - zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19). Prosimy wszystkich o zapoznanie się z ulotką informacyjną, która będzie dostarczona do każdego z gospodarstw razem z nowym harmonogramem odbioru odpadów.

Mieszkańcy Gminy Wisznice już niebawem będą mogli swoje sprawy w Urzędzie Gminy załatwić bez wychodzenia z domu, za pomocą Portalu Interesanta. Wisznice biorą udział w partnerskim projekcie pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug".

XIII Edycja Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2017 to ponad 200 gmin i miast z całego kraju, w tym 14 gmin i miast z województwa lubelskiego. Gmina Wisznice z punktacją 46,02 pkt. w kategorii "gminy wiejskie" zajęła 3 miejsce w regionie, a w kraju 41. To duże wyróżnienie!

Białoruś rozszerzyła z pięciu do 10 dni możliwość bezwizowego pobytu na terytorium Kanału Augustowskiego, Grodna i okolic. Ruch bezwizowy na taki okres uruchomiono również w Brześciu i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

Od 1 stycznia na Białorusi obowiązuje prezydencki dekret nr 462, który rozszerza ruch bezwizowy dla turystów w regionach przylegających do polskiej granicy. Na jego mocy obowiązujący od jesieni 2016 r. okres dopuszczalnego bezwizowego pobytu turystycznego na terenie Grodna, rejonu grodzieńskiego i Parku Kanał Augustowski zostaje wydłużony z pięciu do 10 dni. Wprowadzono również możliwość przekroczenia granicy na przejściu kolejowym Kuźnica Białostocka-Bruzgi oraz w porcie lotniczym Grodno. Nadal granicę polsko-białoruską można przekroczyć na przejściach drogowych Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Rudawka-Lesnaja. Od początku 2018 r. istnieje możliwość skorzystania z ruchu bezwizowego również w Brześciu. Dotyczy ona terytorium strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć", która obejmuje samo miasto, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański i świsłocki (należący administracyjnie do obwodu grodzieńskiego).

Granicę można przekroczyć na przejściach drogowych Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka i Białowieża-Piererow, kolejowym Terespol-Brześć i przez lotnisko w Brześciu. Dotychczas w obwodzie brzeskim istniała możliwość bezwizowego odwiedzenia (do 72 godzin) białoruskiej części Puszczy Białowieskiej przy przekroczeniu granicy pieszo-rowerowej Białowieża-Piererow. Zasady korzystania z ruchu bezwizowego nie zmieniły się - do przekroczenia granicy uprawnia dokument określonego wzorca, wydawany przez upoważnione białoruskie firmy turystyczne, który uzyskuje się po wykupieniu (przed wyjazdem na Białoruś) usług turystycznych u operatora. Dokument ten wraz z paszportem i ubezpieczeniem na planowany czas pobytu należy okazać na granicy.

Rozszerzenie ruchu bezwizowego ma stymulować rozwój turystyki na Białorusi. Przykład Grodna, które w październiku chwaliło się, że dzięki temu rozwiązaniu zarobiło przez rok ponad 10 mln dol., stał się zachętą dla Brześcia. Możliwość odwiedzenia Grodna i Brześcia dotyczy obywateli 77 państw i ma być ułatwieniem dla turystów. Odtąd np. mieszkańcy województw podlaskiego czy lubelskiego mogą odwiedzić sąsiadujące z granicą regiony Białorusi bez konieczności wyrabiania wizy w konsulatach.

Od lutego 2017 r. ruch bezwizowy do pięciu dni dla obywateli 80 państw, w tym Polski, działa również na międzynarodowym lotnisku w Mińsku. By z niego skorzystać, należy mieć ważne ubezpieczenie medyczne i co najmniej 20 euro na każdy dzień pobytu. Także w tym trybie planowane jest wydłużenie okresu pobytu bez wizy do 10 dni. Przedstawiciele białoruskiego MSZ mówili również publicznie o propozycji wydłużenia pobytu bezwizowego nawet do 30 dni, ale - jak na razie - pomysł ten nie uzyskał aprobaty resortów siłowych - KGB i MSW.

DEKRET PREZYDENCKI