Festyn w Wisznicach

11-12 lipca to dwa dni, które na stadionie w Wisznicach zebrały ogromne ilości ludzi. Nasza gmina była organizatorem festynu rodzinnego w ramach projektu "Integracja pokoleń - festyn rodzinny w Gminie Wisznice".

W godzinach popołudniowych na boiskach przy Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty odbył się Turniej Plażowej Piłki Siatkowej.

Impreza na stadionie  rozpoczęła się w sobotę ok. godz.19, po oficjalnym otwarciu były konkursy o gminie Wisznice oraz o sponsorach. Następnie wystąpił młodzieżowy zespół rockowy Monnequins, w między czasie kibice piłki nożnej mieli możliwość obejrzenia meczu na telebimie, gdy opadły emocje sportowe, wystąpiła gwiazda wieczoru Sidney Polak, który zaprezentował swój repertuar, podczas występu niejednokrotnie podkreślał, że spotkał się z ogromną gościnnością w Wisznicach. W niesamowity nastrój zabawy wprowadził publiczność zespół TRANZ. Owacjom nie było końca, publiczności śpiewając prosiła o bisy. Należało jednak zakończyć pierwszy dzień festynu.

W niedzielę program rozpoczął się o godzinie 14.00, Wójt Gminy Wisznice powitał zaproszonych gości:
Pana Tadeusza Sławeckiego Posła na Sejm RP, Pana Jerzego Rębka Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Henryka Makarewicza Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego, Pana Jacka Danieluka Burmistrza Miasta Terespol wraz z sekretarzem Józefem Paderewskim, Pana Andrzeja Romańczuka Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie oraz Władimira Ananicza Konsula Generalnego Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej.

Galeria >>>

Uroczyste otwarcie dróg

W sobotę, 10 lipca 2010 r., na drodze gminnej nr 101253 L w Wygodzie, przy moście na rzece Zielawa, miało miejsce uroczyste otwarcie dróg wybudowanych w ramach realizacji projektu „Budowa dróg łączących drogę wojewódzką Nr 812 z drogą krajową Nr 63 w miejscowości Wisznice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Transport Działanie 5.2 Transport lokalny – drogi gminne.

Projekt ten był realizowany od 1 kwietnia 2009 r. (data podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego; 16 maja 2009 r. – rozpoczęcie prac budowlanych) do 30 listopada 2009 r.

Wartość projektu to 3 499 219,32 zł, zaś wielkość dofinansowania z EFRR to 2 974 336,42 zł.

Na tę uroczystość Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan zaprosił władze województwa lubelskiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, posłów i senatorów, radnych i sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Wisznice, wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A., przedstawicieli firm i instytucji prowadzących działalność na terenie Gminy Wisznice. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. Artur Zbański – wikariusz wisznickiej parafii, zaś zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Finałem było przecięcie wstęgi i uroczyste oddanie inwestycji do użytku. Otwarciu towarzyszyło także seminarium Wójta Gminy Wisznice, którego tematem była realizacja tego projektu.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją nt. projektu „Budowa dróg łączących drogę wojewódzką Nr 812 z drogą krajową Nr 63 w miejscowości Wisznice” oraz obejrzenia zdjęć z uroczystości.


Aneta Maciejuk

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

Konkurs plastyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej

pzpn  baner_konkurs_pzpn 

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu samodzielnej pracy plastycznej przedstawiającej wyobrażenie dziecka na temat reprezentacji Polski w piłce nożnej, z której byłby dumny każdy kibic. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (mały blok rysunkowy) lub A3 (duży blok rysunkowy), w dowolnej technice plastycznej (dozwolone jest łączenie technik). 

Nagrody dla zwycięzców są niezwykle atrakcyjne: trzech laureatów konkursu wyjedzie, razem ze zwycięzcami dziecięcego turnieju „Orange Cup”, na Wyspy Brytyjskie, gdzie będą mieli możliwość udziału w treningach piłkarskich w akademii profesjonalnego klubu biorącego udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 27 września 2010 r.

Więcej szczegółów na temat konkursu w załączonym Regulaminie.

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci w wieku 6 – 11 lat do udziału w konkursie oraz życzymy powodzenia!!!

Aneta Maciejuk

{phocadownload view=file|id=54|text=Regulamin konkursu|target=b}

{phocadownload view=file|id=55|text=Oświadczenie rodziców|target=b}

Wisznice w czołówce samorządów polskich

Polskie samorządy dbające o rozwój zostały już po raz 12 nagrodzone przez kapitułę Rankingu Samorządów organizowanego przez "Rzeczpospolitą". Ranking „Europejski samorząd” powstaje na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego wsparcia unijnego z programów: regionalnego „ Infrastruktura i środowisko”, „Kapitał ludzki”, „Innowacyjna gospodarka” i „Rozwój Polski wschodniej”. Wykorzystane dane pochodzą z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W kategorii Fundusze Unijne – gminy wiejskie Wisznice znalazły się na 18 miejscu w Polsce. Powstał również ranking samorządów, który został przeprowadzony w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczył analizy danych z Ministerstwa Finansów dotyczących wszystkich samorządów w Polsce, wybór samorządu do drugiego etapu odbywał się pod kątem oceny: dynamiki wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy, dynamikę wzrostu dochodów własnych na lata 2006-2009, transport i łączność oraz ochronę środowiska. Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 564 samorządy w tym 250 gmin wiejskich. Wybrane gminy dostały ankietę, w której musiały się wykazać informacją o udziale wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2006- 2009, liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006-2010, wynikami testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku, funkcjonowaniem urzędu zgodnie z normą ISO, udziałem wydatków na promocję gminy, oceną wiarygodności kredytowej, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. W tym rankingu Wisznice zajęły 30 miejsce w Polsce. Od kilku lat Rzeczpospolita mierzy jak innowacyjne są polskie samorządy. W tym roku miernikiem pozycji gmin były dane dotyczące wspierania rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Było to możliwe dzięki nowej ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i usług. Dokument powstał na styku Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zatem nowa ustawa jest miernikiem otwartości na zmiany, a środki na innowacje płyną z Regionalnych Programów Operacyjnych, w tej kategorii nasza gmina znalazła się również w czołówce. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że samorządy radzą sobie o wiele lepiej z kryzysem ekonomicznym niż jest to w innych krajach europejskich. "Minęło 20 lat od czasu, kiedy zaczęliśmy budować samorządy. Dzisiaj często jesteśmy dumni z miejsca, w którym znalazła się Polska. Buzek podkreślił, że Polska bardzo dobrze wykorzystuje fundusze strukturalne, mimo to jednak musi dołożyć wszelkich starań, by pozyskać je na podobnym poziomie w kolejnych latach.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska również podkreśliła, że Polska świetnie wykorzystuje unijne fundusze strukturalne. "Polska jest przykładem kraju, gdzie te fundusze rzeczywiście działają, gdzie polityka spójności zdaje egzamin" - powiedziała.

Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan uczestniczył w rozdaniu laureatom dyplomów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Jolanta Kwiatek

ranking_gmin_2009_01  ranking_gmin_2009_02

ranking_gmin_2009_03  ranking_gmin_2009_04

ranking_gmin_2009_05  ranking_gmin_2009_06  ranking_gmin_2009_07

Ewaluacja rozwoju dzieci

19 czerwca 2010r. w Wisznicach dobyło się drugie z serii spotkań ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. W warsztatach prowadzonych przez Pana Michała Wrońskiego – eksperta Fundacji Komeńskiego,  wzięli udział nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz lokalni koordynatorzy. Wyniki ewaluacji oraz wnioski dotyczące przyszłego funkcjonowania ośrodków przedszkolnych zebrane zostały w raporcie „Ewaluacja rozwoju dzieci uczęszczających do ośrodków przedszkolnych w ramach projektu Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji.

{phocadownload view=file|id=58|text=Raport – Ewaluacja rozwoju dzieci cz. II|target=b}

Justyna Stańko

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja do ośrodków przedszkolnych

Do 15 sierpnia 2010r. trwa rekrutacja dzieci do ośrodków przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny” na rok szkolny 2010/2011.

W Dołholisce, Dubicy, Horodyszczu i Polubiczach będą funkcjonowały punkty przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w Wisznicach 2 oddziały przedszkolne (3 i 4 – latki). Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu (Urząd Gminy Wisznice, pok. 205). O przyjęciu dzieci decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista dzieci przyjętych do ośrodków podana zostanie do publicznej wiadomości do 25 sierpnia 2010r.

Justyna Stańko

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powszechny Spis Rolny 2010

spis_rolny Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 1 września – 31 października 2010r.

Wcześniej – w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy, w czasie którego zweryfikują listę gospodarstw rolnych.

W spisie informacje będą zbierane według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 2400, a niektóre pytania będą dotyczyć okresu 12 miesięcy poprzedzających spis tzn. od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. W badaniu pełnym  zostaną zebrane dane z gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, a także z gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów. Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 1 ha, nieprzekraczające określonych progów, a także takie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej, będą objęte badaniem reprezentacyjnym. Dodatkowo w wybranych gospodarstwach zostanie przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej.

Równe szanse - dyżury specjalistów

Informujemy, iż sierpniowe dyżury pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego będą pełnione odpowiednio:

 1. Psycholog - Joanna Żukowska w dni robocze (pon-pt) od 4 do 31 sierpnia w godz. 9.00-17.00 ( Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu ul. Rynek 6)
 2. Pedagog - Monika Szypulska w dni robocze (pon-pt) od 9 do 31 sierpnia w godz 9.00-17.00 ( Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu ul. Rynek 6)
 3. Doradca Zawodowy - Mirosława Grabek w dni robocze (pon-pt) od 16 do 31 sierpnia w godz. 13.00-17.00 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach ul. Warszawska 44)

Natalia Sokołowska

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dubica wciąż aktywna

W lipcu mieszkańcy Dubicy  spotykali się na szkoleniach w ramach projektu „Dubica Obywatelska” – program aktywizacji społeczności wiejskiej. Mężczyźni uczęszczali na kurs wyplatania z wikliny, natomiast kobiety podczas kursu krawieckiego szyły stroje ludowe. Warsztaty miały na celu zdobycie nowych umiejętności przez mieszkańców Dubicy, poza tym były wspaniałym momentem promującym regionalną kulturę i tradycję oraz integrującym lokalną społeczność. Podczas tych szkoleń ujawniły się niesamowite talenty wśród uczestników, a powstałe wyroby wikliniarskie oraz uszyte stroje będzie można podziwiać na dożynkach gminnych w Dubicy 12 września.

Galeria >>>

Jolanta Kwiatek

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejny sukces naszych drużyn

25 lipca 2010 r. na obiektach sportowych w Rejowcu Fabrycznym odbyły się 11 Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno Sportowe LZS. W igrzyskach wzięło udział ponad 1500 zawodników. Cenny sukces odnieśli siatkarze zdobywając srebrne medale oraz drużyna piłki nożnej dziewcząt, która zdobyła trzecie miejsce.

Należy podkreślić, że Gmina Wisznice brała udział w Igrzyskach jako jedyna z Powiatu Bialskiego. Startowaliśmy w trzech konkurencjach drużynowych:

 1. Piłka nożna dziewcząt
 2. Piłka siatkowa mężczyzn
 3. Piłka siatkowa plażowa mężczyzn

Zawodnicy z Wisznic startowali również w konkurencjach indywidualnych: w lekkiej atletyce i tenisie stołowym.

Warto poznać nazwiska reprezentujących naszą gminę zawodniczek i zawodników:

Dziewczęta:

 • Agata Korybska
 • Joanna Szymaniak
 • Katarzyna Rabczuk
 • Dorota Błaszczyk
 • Justyna Najdychor
 • Maria Niemirowska

Dziewczęta grały w drużynach 6 – osobowych i powtórzyły sukces z ubiegłego roku.

Mężczyźni:

 • Tomasz Babkiewicz
 • Grzegorz Jakubczuk
 • Paweł Łęgowski
 • Dominik Sobieraj

Przypominamy, iż drużyna siatkarzy rok temu zdobyła pierwsze miejsce w województwie i drugie w kraju. Siatkarze grali w drużynach 3 osobowych.

My ze swojej strony gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych.

Jolanta Kwiatek