Od wielu lat na początku lipca mieszkańcy gminy Wisznice, i nie tylko, uczestniczą w plenerowej imprezie kulturalnej, a organizatorami tego wielkiego przedsięwzięcia są: wójt gminy Wisznice i Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach. Na stadionie sportowym klubu Tytan ustawiona wielka scena użycza swego miejsca różnorodnym zespołom do prezentacji programów artystycznych. Znajdzie się tu zawsze interesujący występ dla rożnych grup wiekowych. W razie potrzeby można się też posilić, czekając na ulubionych wykonawców.

5 czerwca 2017r. 50 seniorów z gminy Wisznice uczestniczyło w wycieczce autokarowej na Roztocze. Cała grupa stawiła się na dworcu autobusowym i po sprawdzeniu formalności punktualnie o godzinie 6.00 wyruszyła w trasę. O godz. 9.30 wreszcie dotarliśmy do Krasnobrodu, gdzie spotkaliśmy się z licencjonowanym przewodnikiem.

Tegoroczny Światowy Dzień Inwalidy obchodzony był pod hasłem: „Polska krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”. Organizatorem w/w uroczystości w gminie Wisznice był Zarząd Rejonowy PZERiI.

Spotkanie integracyjne odbyło się 24 maja 2017r. w sali widowiskowej GOKiO. Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, administracyjnych i instytucji współpracujących. Były ciepłe życzenia od Wójta Gminy – Piotra Dragana, piękne kwiaty od społeczności Szkoły Podstawowej w Wisznicach.

W trosce o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych i emerytów, dzielnicowy Sławomir Bajuk z Komisariatu Policji wygłosił ciekawą prelekcję.

Dyplomami uznania uhonorowano osoby, które z zaangażowaniem włączają się do pracy dla dobra osób niepełnosprawnych i starszych. Otrzymali je: Elżbieta Sokołowska, Marian Nuszczyk, Jakub Iwanejko, Krystyna Żwiruk, Komisariat Policji w Wisznicach i chór „Aster”, który wystąpił tego dnia z programem artystycznym.

Miłym przerywnikiem była humoreska w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Wisznicach.

Wspólny poczęstunek przy świątecznie nakrytych stołach z kanapkami, ciastkami, herbatą sprzyjał atmosferze wzajemnej życzliwości i serdeczności. Była to także dobra okazja, by p. Teresa Bartkowska z Horodyszcza miała czas na prezentację własnej publikacji „Krzyże milenijne z parafii Horodyszcze i okolicy”, dokumentu z lat obchodów 1000-lecia chrztu Polski i represji ówczesnych władz wobec osób stawiających pamiątkowe krzyże.

Wspólne biesiadne śpiewanie pozwalało zapomnieć choć na chwilę o trudnościach życiowych osób niepełnosprawnych.

Uzupełnieniem obchodów Światowego Dnia Inwalidy będzie jednodniowa wycieczka na Roztocze w dniu 5 czerwca 2017r.

                                                                                                                      HPK

To był już VIII Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach, na który 14 maja 2017r. zgłosiło się 20 zespołów nie tylko z powiatu bialskiego. Z każdym rokiem impreza się wzbogaca o udział zespołów dziecięcych i młodzieżowych a także o zespoły z kategorii dorośli, które pierwszy raz uczestniczą w tym ciekawym spotkaniu. Zgodnie z regulaminem każdy zespół prezentuje jedną pieśń maryjną i jedną ludową, biesiadną.

Przegląd był świetną formą integracji zespołów z różnych części naszego regionu. Pozwolił uczestnikom spotkania zobaczyć bogactwo strojów ludowych, posłuchać pieśni o bardzo różnorodnej tematyce i linii melodycznej. Każdy zespół w sposób szczególny zadbał o formę autoprezentacji.

W Polubiczach od lat wytworzyła się niezwykła atmosfera życzliwości i wzajemnego wsparcia. Przy ogólnie znanych pieśniach widzowie na sali spontanicznie dołączali do śpiewającego na scenie zespołu, tworząc bardzo sympatyczne „chórki” czy dyskretne ale słyszalne tło muzyczne.

Po zakończonych występach wspólne śpiewanie przeniosło się na plac przy świetlicy, śpiew wsparli panowie grający na różnych instrumentach.

Chór seniorów „Aster” pod kierunkiem Jakuba Iwanejki zaśpiewał pieśni: „Kobierzec Maryjny” i „Kum i kuma”.

Uczestniczące w przeglądzie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki. Imprezę prowadziła, z dużą dozą humoru i swobody, Elżbieta Sokołowska – dyr. GOKiO w Wisznicach.

                                                                                                                      HPK

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, jak każdego roku, odbyły się w centrum Wisznic.

O godzinie 10.30 przybyły na miejsce uroczystości poczty sztandarowe, delegacje różnych instytucji i organizacji, społeczność gminy Wisznice. Przed pomnikiem delegacje w asyście młodzieży z klasy mundurowej LO Wisznice złożyły wiązanki kwiatów. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów reprezentowała delegacja w składzie: Teresa Romanowicz i Edward Kaczejko.

 Po oficjalnych wystąpieniach władz samorządowych w programie artystycznym wystąpił Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Gimnazjum w Wisznicach z prezentacją polskiego tańca narodowego – poloneza. Po zakończonym występie młodzi tancerze w strojach ludowych zaciągnęli wartę honorową, dołączając do warty pełnionej przez młodzież z liceum.

Koło teatralne z GOKiO z zaangażowaniem zaprezentowało montaż poetycko-wokalny wzbogacony solowymi popisami Kingi Linkiewicz i Karoliny Cegłowskiej, a chór seniorów „Aster” – pieśń patriotyczną.

W kościele parafialnym została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.

Stowarzyszenie „OSP Jedna Dubica” zaprosiło na wieczór pieśni patriotycznej wszystkich chętnych do śpiewania i słuchania.

                                                                                                                      HPK