Stypendia

Przyznanie stypendium szkolnego

Karta informacyjna KI.RGO-06

Przyznanie stypendium szkolnego

Formularze:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Karta informacyjna KI.RGO-07

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularze:

  • F.RGO-07/01
    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
sponsorzy