Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Wisznice udostępnia do publicznego wglądu Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Do przedmiotowego projektu osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Wisznice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

M A T E R I A Ł Y DO  W Y Ł O Ż E N I A

sponsorzy