Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy podlegającą Radzie Gminy w Wisznicach.

Gminny Ośrodek Kultury

W latach 90 wybudowano na terenie Wygody Gminny Ośrodek Kultury z salą widowiskową.

Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacyjnych. Działa zgodnie ze statutem nadanym uchwałą Nr V/35/03 z dnia 24.04.2003r Rady Gminy Wisznice.

sponsorzy