Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły, zostało powołane do życia uchwałą NR VI/37/99 Rady Gminy w Wisznicach z dnia 8 marca 1999 r.

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oswiaty i statutem szkoły. Więcej informacji na temat pracy szkoły znajduje sie na stronie www.spwisznice.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Dubicy

Szkoła elementarna w Dubicy rozpoczęła swoją działalność w 1889r. Pierwsi nauczyciele to: Tomasz Krawczyński, Grzegorz Romański, Konstanty Jarczuk.

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

wkrótce więcej informacj

Szkoła Podstawowa w Dołholisce

wkrótce więcej informacji

sponsorzy