Gminny Ośrodek Kultury

W latach 90 wybudowano na terenie Wygody Gminny Ośrodek Kultury z salą widowiskową.

To dzięki niemu prowadzone są w zależności od potrzeb stałe formy pracy:

- imprezy lokalne,

- konkursy,

- wystawy,

- przedstawienia okolicznościowe.

W budynku znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna. Od 2002 r. funkcjonuje również darmowa kawiarenka internetowa, utworzona dzięki staraniom, nieżyjącego już, Marka Żegockiego.

sponsorzy