Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacyjnych. Działa zgodnie ze statutem nadanym uchwałą Nr V/35/03 z dnia 24.04.2003r Rady Gminy Wisznice.

Kierownik Biblioteki: Alina Maniowiec

Jeżeli potrzebujesz:

  • dobrej książki

  • wiarygodnej informacji

  • aktualnej prasy

  • informacji o regionie

  • surfowania po Internecie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach
zaprasza:
od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
Wygoda 10a (budynek GOK-u obok Straży Pożarnej)

Zapraszamy na stronę internetową  www.biblioteka.wisznice.pl