Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oswiaty i statutem szkoły. Więcej informacji na temat pracy szkoły znajduje sie na stronie www.spwisznice.edu.pl

 

Dyrektor Szkoły - Andrzej Nuszczyk

 

Z-ca Dyrektora - Rafał Osipiuk

 

sponsorzy