Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oswiaty i statutem szkoły. Więcej informacji na temat pracy szkoły znajduje sie na stronie www.spwisznice.edu.pl

Dyrektor Szkoły - Andrzej Nuszczyk

Z-ca Dyrektora - Rafał Osipiuk

Strona internetowa współpracy międzynarodowej LLP Comenius www.comenius.spwisznice.edu.pl