Zatkalik Seweryn

Ur. się 20 XI 1838 r. w Sokołowie w rodzinie Leona i Justyny. Ukończył szkołę elementarną w Sokołowie, następnie w 1849 r. szkołę powiatową tamże (5 klas), a w 1856 r. seminarium duchowne. W związku ze zbyt młodym wiekiem na święcenia kapłańskie musiał czekać na święcenia kapłańskie do 9 XII 1860 r. Początkowo został administratorem parafii Swory, a później przeszedł do Wisznic.
Polityce tej sprzeciwiał się ówczesny proboszcz unicki w Wisznicach ksiądz Seweryn Zatkalik. Zachęcał on wiernych do trwania przy starej wierze. Na przykład nocą 7 października 1866 r. za jego wiedzą postawiono w okolicach Wisznic cztery krzyże łacińskie, rzekomo dla obrony przed epidemia cholery z napisami "Od powietrza głodu ognia i wojny zbaw nas Panie". W 1872 r. za złe postępowanie, czyli sprzeciwianie się wprowadzaniu prawosławia i podburzanie ludu władze nakazały jego przeniesienie do Ruskiej Woli (pow. radzyński). Zatkalik w związku z tym wystosował pismo z prośbą o pozostawienie go w Wisznicach. Stwierdził przy tym, iż jest za oczyszczaniem wiary unickiej, ale spokojne bez podburzania ludu. Zaznaczył też, że nie godzi się na objęcie parafii przynoszącej mniejszy dochód. W takim przypadku woli już porzucić stan kapłański.
Od 1873 r. internowany. Zmarł w 1880?
sponsorzy