Mazanowski Ludwik

Ur. się 5 II 1846 r. w rodzinie Ludwika i Pauliny Traszkiewiczów. W 1862 r. ukończył szkołę powiatową w Białej Podlaskiej, a w latach 1863-1869 kształcił się w seminarium chełmskim. 18 VI 1869 r. został wyświęcony.
15 I 1871 r. otrzymał parafię w Rudzie (pow. chełmski), a 29 XII 1872 r. w Wisznicach. Po wprowadzeniu elementów obrządku prawosławnego w Wisznicach został w końcu 1874 r. wyrzucony z parafii przez wiernych. Nie zmieniło to jednak faktu, że władze odgórnie zniosły unię a Mazanowski pozostał proboszczem parafii prawosławnej w Wisznicach.
Po przejściu na prawosławie, w 1876 r. Mazanowski zmienił katolickie imię Ludwik na Mikołaj.
sponsorzy