Nazarewicz Mikołaj

Ur. się 20 V 1819 r. w Tomaszowie Lubelskim w mieszczańskiej rodzinie Grzegorza i Ewy Nazarewiczów. Ukończył 5-klasową szkołę w Szczebrzeszynie, a następnie Seminarium Duchowne w Chełmie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 VII 1842 r. Następnie był administratorem w Wisznicach, Terebiniu, Tomaszowie Lubelskim. Od 15 VI 1852 r. proboszcz tej ostatniej parafii.
Od 1874 r. internowany w Klemensowie. Zbiegł do Galicji. Pasiecznik w Pewniakach, proboszcz w Sarnach. Zm. w 1895 r.
sponsorzy