Sapieha Adam Stefan

Książę (1867-1951), arcybiskup krakowski, od 1946 kardynał. 1893 wyświęcony na kapłana. 1905 powołany do Rzymu na szambelana papieskiego.


Od 1912 biskup krakowski. W czasie I wojny światowej współzałożyciel i działacz organizacji charytatywnych. Po podpisaniu konkordatu, 1925 mianowany arcybiskupem metropolii krakowskiej. W ostatnich latach niepodległości skłócony z sanacją, m.in. przeciwny złożeniu zwłok J. Piłsudskiego na Wawelu. Podczas II wojny światowej, pod nieobecność przebywającego w Rzymie prymasa A. Hlonda, faktyczny przywódca Kościoła i jeden z przywódców narodu. Od pierwszych dni okupacji związany z działalnością niepodległościową. Współpracował z rządem polskim na emigracji (Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji, odważnie stawał w obronie prześladowanego społeczeństwa. Współorganizator Rady Głównej Opiekuńczej. W marcu 1945 pod jego patronatem rozpoczęto wydawanie Tygodnika Powszechnego. 1950 inspirator i współautor listów protestacyjnych Episkopatu Polski do prezydenta B. Bieruta, potępiających represje i prześladowania Kościoła w Polsce.

sponsorzy