Sapieha Aleksander Michał

Książę (1730-1793), podskarbi nadworny litewski od 1750. Od 1754 wojewoda połocki. 1762-1775 hetman polny litewski. Kanclerz wielki litewski od 1775. Jako marszałek konfederacji targowickiej (1792) na Litwie zachował bierność.

sponsorzy