Sapieha Paweł Jan

(ok. 1610-1665), ojciec Kazimierza Jana i Benedykta Pawła, wojewoda wileński i hetman wielki litewski od 1656. Uczestnik walk z Kozakami B. Chmielnickiego, brał udział w bitwach pod Łojowem i Zborowem (1649), Beresteczkiem (1651) i Żwańcem (1653).
W czasie "potopu" szwedzkiego (1655-1660) nie uznał zawartego przez Radziwiłłów układu w Kiejdanach i dochował wierności Janowi II Kazimierzowi. Prowadził walki na Litwie i Podlasiu, brał udział w bitwie o wyzwolenie Warszawy (1656). W 1657 wspólnie z S. Czarnieckim pokonał wojska Jerzego II Rakoczego pod Kraśnikiem. W latach 1659-1660 uczestniczył w kampanii moskiewskiej. W 1665 poparł rokosz J. Lubomirskiego.
sponsorzy