IV Edycja Rankingu 2018 to ponad 200 gmin i miast z całego kraju. Gmina Wisznice została wyróżniona jako jedyna gmina z województwa lubelskiego. W kategorii "gminy wiejskie" zajęła 8 miejsce w kraju. To duże wyróżnienie!

Z inicjatywy pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach w styczniu 2018 r. rozpoczęto prace w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice”, które zmieniają otoczenie budynku ŚDS na Wygodzie.

W Niedzielę - 3 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Tytan Wisznice zorganizowali III już edycję biegu na Wisznicką Milę. Zgodnie z harmonogramem uprzednio zamieszczonym na stronie SP Wisznice w zawodach wystartowało 83 uczestników. Najmłodsi uczestnicy sportowych zmagań to zawodnicy urodzeni w 2011 r. najstarszym natomiast zawodnikiem był 64-letni Pan Bogdan Korniluk z Białej Podlaskiej.

Przedstawiamy oficjalne podsumowanie III edycji biegów, w którym szczegółowo zostały opisane wyniki zmagań w poszczególnych kategoriach ---> KOMUNIKAT

W Niedzielę - 3 czerwca 2018 r. w parku w centrum Wisznic odbył się Gminny Dzień Dziecka. Swoje siły połączyły: Gminny Ośrodek Kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Piotr Dragan. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

Wspaniała i efektywna dwuletnia praca zbliża się ku końcowi. Dzięki projektowi „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” finansowanemu przez program Unii Europejskiej ErasmusPlus uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach mieli możliwość realizowania różnorodnych zadań dotyczących bioróżnorodności i ochrony środowiska w Polsce i we Francji. W działaniach współpracowali z uczniami gimnazjów w Leśnej Podlaskiej, Airvault i Mazieres en Gatin we Francji. Uczyli się wykonywać zdjęcia i filmy przyrodnicze, pisać scenariusze. Brali udział w warsztatach obrączkowania i rozpoznawania roślin i zwierząt różnych środowisk regionu poleskiego. Doskonalili język angielski poprzez komunikację z rówieśnikami strony francuskiej. Bardzo ważnym efektem projektu była wymiana kultur i nawiązanie relacji między uczniami Gimnazjum w Wisznicach i College de Voltaire w Airvault. 

Troje najbardziej zaangażowanych w pracę nad projektem uczniów wisznickiego gimnazjum Julia Chilczuk, Magdalena Przyczyna oraz Aleksandra Szubarczyk  pod opieką nauczycielek  Aleksandry Kozłowskiej oraz Mirosławy Bortniczuk  w maju wybrało się do Airvault, aby przygotować podsumowanie projektu. Na miejscu uczniowie uczestniczyli m.in. w lekcjach otwartych, w warsztatach pszczelarskich, spotkaniu z francuskim rolnikiem. Obejrzeli również wystawę zdjęć flory i fauny rejonu poleskiego. Podsumowanie projektu odbyło się 25 maja w St Marc la Lande we Francji z udziałem uczniów czterech gimnazjów oraz organizacji wspierających ten projekt podczas którego zaprezentowano film przygotowany przez uczniów wisznickiego gimnazjum "Bioróżnorodność i ochrona przyrody w naszym regionie".   Reprezentanci szkół dokonali prezentacji podejmowanych działań w czasie trwania projektu oraz omówili uzyskane efekty.

Tekst i zdjęcia: GP w Wisznicach

25 maja 2018 r. w Restauracji Avangarda odbyła się konferencja naukowa pt. "Gmina Wisznice w perspektywie jutra. Historia, współczesność, przyszłość." Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Wisznice, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pałwa II oraz Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. 

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/

Wójt Gminy Wisznice informuje o rozpoczęciu wymiany wodomierzy  na nowoczesne przystosowane do zdalnego odczytu  u osób posiadających kanalizację sanitarną lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z tą inwestycją mieszkańcy są proszeni  do  wpłacenia 10 zł. (za wymianę  1 szt. wodomierza) w kasie Urzędu Gminy Wisznice - przed rozpoczęciem montażu oraz do podpisania stosownej umowy w pok. Nr 208.

Wójt Gminy prosi także o umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierza .

Szczegółowe informacje udzielane są w tut. urzędzie pok. Nr 208 , tel. 83 3782033 oraz u sołtysów.

Harmonogram realizacji wymiany wodomierzy :

I Curyn Rowiny - 21-23 maja

II Wisznice ulice : Sosnowa, Zielona - 23 maja

III Wisznice ulice: Rynek, Żabia, Piotra Makaruka, Krzywa - 24 maja

IV Wisznice ulice: Jasna, Polna, Nowa, Ogrodowa - 25 maja

V Wisznice ulice:  Rowińska - 28 maja

VI Wisznice ulice: Przemysłowa, Fabryczna, Partyzantów, Spacerowa, Zawadzkiego, Włodawska - 29 maja

VII Wisznice ulice: Warszawska - 30 maja

VIII Wisznice ulice: Kościelna,  Kraszewskiego, Krótka - 1 czerwca

IX Dubica Dolna, Dubica Górna - 24 maja – 1 czerwca

X Wisznice Kolonia, Małgorzacin - 4-5 czerwca

XI Dołholiska , Marylin, Łyniew, Ratajewicze - 6-12 czerwca

XII Horodyszcze - 13-18 czerwca

XIII Polubicze Dworskie, Polubicze W I, Polubicze W II - 19-26 czerwca

Wójt Gminy Wisznice serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się w Niedzielę - 3 czerwca 2018 r. W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji.

Wójt Gminy Wisznice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach ogłaszają konkurs plastyczny pt. "Moja Niepodległa" w ramach uczczenia tegorocznego Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości.