Zapraszamy wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji zbiórki krwi. Zbiórka krwi odbędzie się w środę, 22 sierpnia 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania
i realizacji projektu pt.
Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało kolejne ostrzeżenia przed upałami i gwałtownymi burzami z gradem. Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności.

Uprzejmie informujemy, że na okres upałów Urząd Gminy Wisznice pracuje w pełnej obsadzie od godziny 7.30 do godziny 14.00. Po godzinie 14.00 urząd pracuje w zmniejszonym składzie.
Za uniedogodnienia  przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Wisznice do wspólnego uczczenia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godzinie 17.00 przy pomniku w parku w centrum Wisznic. Wspólnie złożymy kwiaty przy pomniku i zapalimy symboliczny znicz, by oddać cześć powstańcom warszawskim. 

Jednym z kluczowych punktów, które znalazły się w porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Wisznice, która odbyła się 27 lipca 2018 r. było odwołanie i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy Wisznice – Pani Marii Pawłowskiej i powołanie na nie – Pani Agnieszki Sokołowskiej. Pani Maria Pawłowska pracowała w Urzędzie Gminy Wisznice 41 lat, od 1999 roku jako Skarbnik Gminy Wisznice. 

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż montowane w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy wodomierze z nakładką radiową do zdalnego odczyty zużycia wody są nieszkodliwe dla zdrowia użytkowników tych wodomierzy. Ponieważ wśród mieszkańców pojawiło się wiele wątpliwości co do tej kwestii przedstawiamy stanowisko Państwowego Zakładu Higieny, który wyraźnie wskazuje na fakt, iż montowane urządzenia są całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia. W związku z licznymi rezygnacjami z montażu ww. wodomierzy Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan apeluje o ponowne pochylenie się nad możliwością założenia wodomierza w gospodarstwach, które zrezygnowały z wymiany. Jeśli osoby mające wątpliwości ponownie zechcą, aby wodomierz został zainstalowany w ich gospodarstwach, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy pok. 208 lub do Gminnego Zakładu Komunalnego na Wygodzie.

STANOWISKO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

Dzięki realizacji programu Maluch 2018 współfinansowanego z budżetu państwa w oddziałach przedszkola w Wisznicach otworzony zostanie Klub Malucha. W ramach programu przewidziano utworzenie 15 osobowej grupy dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Klub rusza z początkiem zbliżającego się roku szkolnego 2018/2019. Urząd Gminy Wisznice w tym miesiącu przeprowadził rekrutację do grupy, wpłynęło 10 wniosków o przyjęcie dziecka do placówki. Zgodnie z regulaminem rekrutacji rodzice mogą składać wnioski przez cały rok.