Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

14 czerwca minął termin składania prac w konkursie plastycznym "Moja Niepodległa", który samorząd Gminy Wisznice organizował wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Oświaty w Wisznicach. Urząd Gminy informuje, iż w konkursie wzięło udział 57 prac, wszystkie prace uczniowie dostarczyli zgodnie z terminem określonym w regulaminie. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród uczniom, których prace według komisji konkursowej okażą się być najlepszymi odbędą się we wrześniu. W listopadzie natomiast zorganizowana zostanie wystawa wszystkich prac konkursowych, której towarzyszyć będą obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie!

Urząd Gminy Wisznice zawiadamia wszystkich rolników zamieszkujących teren gminy, iż w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pracy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Urząd Gminy Wisznice informuje mieszkańców Wisznic i Wygody, którzy zadeklarowali chęć wymiany wodomierzy o ustalonych terminach wymiany.

18.06.2018 - Wygoda
19-20.06.2018 - II termin Wisznice

Projekt „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice” współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa.

Miłośników i fanów piłki nożnej serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania reprezentacji narodowej.

Urząd Gminy Wisznice poszukuje ludzi o wielkim sercu, którzy zechcieliby zaadoptować porzuconego szczeniaka. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 83 378 21 02.

IV Edycja Rankingu 2018 to ponad 200 gmin i miast z całego kraju. Gmina Wisznice została wyróżniona jako jedyna gmina z województwa lubelskiego. W kategorii "gminy wiejskie" zajęła 8 miejsce w kraju. To duże wyróżnienie!

Z inicjatywy pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach w styczniu 2018 r. rozpoczęto prace w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice”, które zmieniają otoczenie budynku ŚDS na Wygodzie.

W Niedzielę - 3 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Tytan Wisznice zorganizowali III już edycję biegu na Wisznicką Milę. Zgodnie z harmonogramem uprzednio zamieszczonym na stronie SP Wisznice w zawodach wystartowało 83 uczestników. Najmłodsi uczestnicy sportowych zmagań to zawodnicy urodzeni w 2011 r. najstarszym natomiast zawodnikiem był 64-letni Pan Bogdan Korniluk z Białej Podlaskiej.

Przedstawiamy oficjalne podsumowanie III edycji biegów, w którym szczegółowo zostały opisane wyniki zmagań w poszczególnych kategoriach ---> KOMUNIKAT