W Niedzielę - 12 maja br. na stadionie sportowym w Łomazach odbyły się tegoroczne, Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zmaganiach udział wzięły jednostki OSP z czterech gmin: Wisznice, Łomazy, Sosnówka i Rossosz.

Serdecznie zapraszamy na Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 12 maja o godz. 10.00 na stadionie Niwa Łomazy do rywalizacji przystąpią jednostki OSP z Gmin: Wisznice, Łomazy, Rossosz i Sosnówka.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 19 maja (Niedziela) odbędą się zebrania sołeckie w miejscowościach gminnych, w których nie wybrano jeszcze Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż od 6 maja 2019 r. trwa przyjmowanie rachunków (pokój nr 201) od rodziców uczniów, którym decyzją Wójta Gminy Wisznice przyznano stypendium szkolne w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Stypendia szkolne wypłacane będą przelewem bankowym na nr konta podany w złożonym wniosku o przyznanie stypendium. Stypendium należy odebrać do 31 maja br. 

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach odbył się V Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Te wydarzenie dało uczniom możliwość poznania i doświadczenia czegoś niecodziennego, wykraczającego poza szkolną rzeczywistość, poszerzenia wiedzy na temat kultury i bogactwa językowego poprzez piosenkę, a także do zaprezentowania umiejętności językowych i artystycznych.

Urząd Gminy Wisznice poszukuje domu dla małej, psiej suczki. Jeśli jest ktoś, kto zechciałby zaadoptować zwierzę proszony jest o kontakt pod nr tel. 83 378 21 02. Gmina Wisznice deklaruje pokrycie kosztów sterylizacji zwierzęcia.