Rada Gminy Wisznice ogłasza nabór na ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2023. Do dnia 31 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia w Urzędzie Gminy Wisznice. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

    

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe pogrążonej w żałobnie rodziny śp. Łukasza Bartkowskiego.

Sobota 18 maja br. w Wisznicach upłynęła na sportowo! Jak co roku w maju mieszkańcy i nie tylko mogli uczestniczyć w Biegu na Wisznicką Milę.

Urząd Gminy Wisznice zachęca do obejrzenia programu TVP 3 Lublin - Made in Lubelskie. Emisja programu zaplanowana jest na Sobotę, 18 maja 2019 r. godz. 18:15, tuż przed głównym wydaniem Panoramy Lubelskiej. W programie podsumowany zostanie czas 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządów terytorialnych Województwa Lubelskiego, w tym Gminy Wisznice.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż do końca maja br. Beneficjenci biorący udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" zobowiązani są podpisać aneks do umowy użyczenia sprzętu komputerowego, otrzymanego w ramach projektu.