Trwają prace przy budowie siłowni plenerowej w miejscowości Wisznice. W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną następujące urządzenia: orbitrek, wyciskanie podwójne, wyciąg górny pojedynczy, prasa nożna podwójna, narciarz pojedynczy, odwodziciel + steper, wahadło+biegacz+twister, zjazd linowy 30m, huśtawka podwójna metalowa, ławka z oparciem, lampa fotowoltaiczna oraz kosz parkowy.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznych obchodach Narodowego Święta 3 Maja.

W związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi dotyczącymi przeciwdziałania pożarom budynków mieszkalnych oraz działaniami zmierzającymi do ograniczenia ofiar śmiertelnych w pożarach, Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości materiały przygotowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej w wyżej wymienionej sprawie.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu co roku organizuje uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską oraz pamięć porucznika Stefana Lesiuka - ówczesnego Dyrektora SP w Horodyszczu, który został zamordowany w Katyniu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach sołeckich, na których mieszkańcy wybiorą nowych sołtysów i członków Rad Sołeckich na kolejną kadencję. Przedstawiamy harmonogram spotkań w poszczególnych sołectwach gminy. W przypadku, braku frekwencji mieszkańców w godzinach podanych poniżej, zgodnie ze statutem Gminy Wisznice, kolejny termin wyznaczony jest na 30 minut później.

W imieniu społeczności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu uczestników V Regionalnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:30.

Urząd Gminy Wisznice zbiera pieniądze na pomoc mieszkańcowi Gminy. W Piątek - 12.04.2019 r. nad ranem doszło do pożaru w miejscowości Dubica Górna.

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "#SegregujeMy".

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje debatę rolniczą. Na spotkanie zaproszono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego.