Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.  

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Wisznice informuje, iż 24 maja 2019 r. Wójt Gminy Piotr Dragan odebrał wyróżnienie w konkursie "Perły Samorządu" 2019 w kategorii gmina wiejska. Gmina Wisznice w rankingu ogólnopolskim uplasowała się na 8 pozycji wśród gmin wiejskich.

Rada Gminy Wisznice ogłasza nabór na ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2023. Do dnia 31 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia w Urzędzie Gminy Wisznice. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

    

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe pogrążonej w żałobnie rodziny śp. Łukasza Bartkowskiego.