Informacja Wójta Gminy Wisznice

Wójt Gminy Wisznice udostępnia prezentację ze spotkania z mieszkańcami które odbyło się 2  lipca b.r a dotyczyło planowanej budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr 877 i 955/2w Wisznicach Kolonii.

PREZENTACJA

sponsorzy