Budżet Gminy Wisznice na 2022 rok

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż na XXIX sesji Rady Gminy Wisznice w dniu 20 grudnia 2021 r. Rada Gminy Wisznice podjęła uchwałę Nr XXX/232/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok oraz uchwałę Nr XXX/233/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022. Obie uchwały uprzednio zostały zaopiniowane pozytywnie przez stałe Komisję RGW, w tym komisję budżetową. Projekt budżetu otrzymał także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 


Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan przygotował prezentację przyszłorocznego budżetu oraz krótki komentarz. Szanowni Państwo, przedstawiam uchwalony przez Radę Gminy Wisznice w dniu 20 grudnia br. budżet na przyszły 2022 rok. Budżet jest stabilny i prorozwojowy, ponieważ wydatki inwestycyjne stanowią niemalże 39 % budżetu. Dochody na 2022 r. zostały uchwalone w wysokości 31 500 000,00 zł, w tym dochody majątkowe 11 151 3254,00 zł. Wydatki na 2022 r. zostały uchwalone w wysokości 32 570 500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12 676 854,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany na 2022 r. (czyli dochody minus wydatki) wynosi 1 070 500,00 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) to kwota 455 000,00 zł. Uchwalony budżet przedstawia obrazowo poniższa prezentacja -  Piotr Dragan.

Do pobrania:

 

sponsorzy