Niepubilczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Istnieje od 01.05.1998r. w wyniku reorganizacji służby zdrowia  na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wisznicach. Początkowo na kontrakcie z Wojewodą Bialsko – Podlaskim, później z Kasą Chorych a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wynikającej z kompetencji lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej i środowiskowej. Posiada własną karetkę zabiegowo-transportową i punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych.

 

Godziny pracy Ośrodka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17 00 a gabinet zabiegowy ponadto w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 17.00. Wizyty domowe wykonywane są w dni robocze po godzinie 12.00. NZOZ posiada uprawnienia do badania kierowców i badań okresowych pracowników. Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w poniedziałki i w czwartki od godziny 7.00 do 10.00.

 

Istnieje możliwość codziennego wykonania poziomu cukru we krwi, badania moczu, EKG, OB i cholesterolu. Po godzinach pracy NZOZ Ośrodka Zdrowia w Wisznicach bezpłatnych porad dla naszych pacjentów udziela NZOZ Przychodnia Rejonowa w Parczewie – finansowane przez NFZ.

 

Personel lekarski:

 - Chustecka Barbara – lekarz pediatra

- Chustecki Ryszard – specjalista medycyny rodzinnej; internista

- Hać Władysław – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

- Szkodziński  Krzysztof – internista

 

Personel pielęgniarski: 

 

- Mirowska Grażyna – pielęgniarka środowiskowa

- Szubarczyk Barbara – pielęgniarka środowiskowa

- Rola Maria – położna środowiskowa

- Dimitruczuk Danuta – pielęgniarka ds. szczepień

- Rejek Jolanta – pielęgniarka zabiegowa praktyki

 

Personel pomocniczy:

 - Denisiuk Barbara

- Pleskaczuk Teresa 

- Kruk Zbigniew

 

Pogotowie w Wisznicach działa całodobowo - siedziba jest w dalszym ciągu na ul. Nowej w Wisznicach. Jest to zespół złożony z lekarza, ratownika i kierowcy i udziela  pomocy w miejscu zdarzenia, zachorowania czy wypadku. Od 15 marca 2004r. Pogotowie Ratunkowe nie prowadzi przyjęć ambulatoryjnych. Takie porady dla pacjentów z naszego terenu w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy NZOZ Wisznice udzielane są w NZOZ Przychodnię Rejonową w Parczewie a finansowane są przez NFZ.

 

 

Ryszard Chustecki

 

sponsorzy