Położenie geograficzne

Obszar Polesia Lubelskiego to teren o słabo zróżnicowanej rzeźbie, który stanowią przeważnie płaskie równiny denudacyjne i akumulacyjne z dużym udziałem torfowisk, a w części południowej również jezior bagiennych i krasowych.

Według regionalizacji J. Kondrackiego [1988] Wisznice położone są w obrębie Polesia Lubelskiego, które od południa graniczy z Polesiem Wołyńskim, od południowego-zachodu-z Wyżyną Lubelską, a od zachodu i północy-z Nizinami Środkowopolskimi.

Wisznice zlokalizowane są na granicy trzech mezoregionów fizycznogeograficznych: Zaklęsłości Łomaskiej, Równiny Kodeńskiej i Równiny Parczewskiej. Od południa i południowego-wschodu otacza Wisznice Zaklęsłość Sosnowicka. Położenie w nietypowym dla Polski obszarze-Polesie Lubelskie należy do regionu fizycznogeograficznego, którego zasadnicza część znajduje się na wschód od Bugu i na granicy mezoregionów fizycznogeograficznych, to wyłącznie same pozytywy. Wystarczy tylko sięgnąć do historii, aby zobaczyć, że ważne ośrodki handlowe rozwijały się na granicy regionów: wyżynno-nizinnych, łąkowo-leśnych i in. Miejmy nadzieję, że obecnie położenie geograficzne także będzie pełnić rolę impulsu rozwojowego, np. w stronę turystyki i usług.

Zewnętrzna rzeźba terenu uformowała się ostatecznie w epoce zlodowaceń. Ukształtowanie terenu gminy jest mało zróżnicowane. Wysokości bezwzględne wahają się w granicach 149,0–168,0 m n.p.m. Wysokości bezwzględne: Rynek 155 m n.p.m., dwór 152 m n.p.m., dno doliny Zielawy 148 m n.p.m.. W dawnych czasach fakt wyższego położenia centrum Wisznic gwarantował niezatapialność terenu w czasie wylewów Zielawy.

Najniżej położone tereny znajdują się w okolicach miejscowości Rowiny, zaś najwyżej położone w okolicach Ratajewicz.

Spadki terenu są bardzo małe. Decydujące piętno krajobrazowi nadaje równina denudacyjna. Obecny jej charakter to efekt ostatniego okresu glacjalnego, w którym czynniki denudacyjne przekształciły morenę denną w płaską równinną powierzchnię. Elementem drugoplanowym są równiny akumulacyjne. Równiny te tworzą dwa poziomy. Poziom niższy odpowiada równinie holoceńskiej i tworzy powierzchnię doliny Zielawy, Muławy i ich dopływów. Natomiast poziom wyższy tworzą tereny nadzalewowe i budują go piaski na utworach pylastych. Istniejące rzeki i strugi w swoich górnych odcinkach nie wytwarzają formy dolinnej. W środkowym odcinku rzeki zaznacza się słabo wykształcona, lekko wcięta dolina o płaskim dnie (Zielawa w okolicach Wisznic). Pewnym urozmaiceniem monotonii rzeźby, są różnej wielkości bezodpływowe zagłębienia i rowy melioracyjne, występujące na terenie całej gminy.

Wisznice z centralnie położonym rynkiem ukształtowały się historycznie na skrzyżowaniu traktów handlowo - komunikacyjnych wiodącym z Małopolski na Litwę i z Kijowszczyzny przez Podlasie i Mazowsze do Gdańska.
Zabudowę miejską od zespołu dworskiego odcinała równoleżnikowo dolina żeglownej niegdyś rzeki Zielawy, dopływu Krzny - wpadającej w Neplach do Bugu.
Znad rzeki otwiera się efektowna panorama na zabudowę śródmiejską z widoczną bryłą kościoła i cerkwi oraz na rozległą dolinę z kanałami i starodrzewem - reliktem założenia pałacowo - parkowego.
Dzisiaj Wisznice to niewielka osada położona w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim. Przez miejscowość biegnie bardzo ruchliwa trasa komunikacyjna z Radzynia Podlaskiego i Parczewa w kierunku Włodawy, Sławatycz i Białej Podlaskiej.

Województwo lubelskie, utworzone 1 stycznia 1999r., sąsiaduje z województwami:

 • podlaskim
 • mazowieckim
 • świętokrzyskim
 • podkarpackim

Zajmuje 25 115 km2 powierzchni z 2244 tys. mieszkańców. Administracyjnie dzieli się na 20 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów i 213 gmin. Stolicą jest Lublin.

Powiat bialski (podlaski) z siedzibą w Białej Podlaskiej obejmuje gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie.

Gmina Wisznice:

 • Łyniew
 • Curyn
 • Dubica Dolna
 • Dubica Górna
 • Horodyszcze
 • Marylin
 • Polubicze Dworskie
 • Polubicze wieś II
 • Polubicze wieś I
 • Ratajewicze
 • Rowiny
 • Kol. Wisznice
 • Wygoda
 • Małgorzacin
 • Dołholiska

Dokładne położenie geograficzne Wisznic:
51° 47' 24''N
23° 12' 32''E

sponsorzy