Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny

Tytuł projektu: „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.5  Promocja niskoemisyjności

Wartość Projektu: 5 406 421,65 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 4 402 196,46 zł

Kwota dofinansowania: 3 741 866,99 zł

Cel główny:  ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny.

Najważniejsze zadania: w ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich – łącznie 3045 przestarzałych opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na energooszczędne lampy LED, w tym:

- 612 sztuk w gminie Wisznice

- 491 sztuk w Gminie Łomazy

- 446 sztuk w gminie Jabłoń

- 469 sztuk w gminie Milanów

- 120 sztuk w gminie Rossosz

- 562 sztuki na terenie miasta Terespol

- 345 sztuk w gminie Rokitno.

Ponadto zamontowanych zostanie 15 latarni LED z wmontowanymi ogniwami fotowoltaicznymi (10 szt. w gminie Wisznice oraz 5 szt. w gminie Łomazy), a w dwóch budynkach należących do gminy Wisznice (szkoła Podstawowa w Horodyszczu oraz budynek ośrodka zdrowia i WTZ na Wygodzie) wymienione zostaną kotły centralnego ogrzewania na nowoczesne, zasilane paliwem ekologicznym (pellet).

Przewidywane produkty i rezultaty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 317,70 ton równoważnika CO2/rok
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 76,58 GJ/rok
  3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.
  4. Liczba wspartych energooszczędnych punktów oświetleniowych – 2045 szt.

www.mapadotacji.gov.pl

sponsorzy