Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze Wiejskie Pierwsze

Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze Wiejskie Pierwsze

   

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze Wiejskie Pierwsze

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych                  

Wartość wykonanych robót: 2 001 437,23                                                             

Kwota dofinansowania: 1 273 514,00                                                                                

Cel: Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji drogowej w miejscowościach: Polubicze Dworskie, Polubicze Wiejskie Drugie oraz Polubicze Wiejskie Pierwsze poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej numer 1098L o długości 3,459 km na odcinku od km od 9+111 do km 12+570. 

Podsumowanie projektu:

W ramach prac przebudowano nawierzchnię jezdni o długości 3,459 km wraz z wykonaniem zjazdów i chodników.

Przebudowa jezdni polegała na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, z wcześniejszym wyrównaniem istniejącej nawierzchni, wykonaniem chodników z kostki betonowej gr. 6cm, wykonaniem zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm

 

sponsorzy