Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw jako miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Wisznice

Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw jako miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Wisznice.

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju obszaru lokalnego kierowanego przez społeczność. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Wartość wykonanych robót: 62 903,64

Kwota dofinansowania: 38 042,00

Cel: Celem operacji jest wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego i społecznego Gminy Wisznice poprzez budowę siłowni plenerowej oraz mini placu zabaw.

Podsumowanie projektu:

W miesiącach marzec– kwiecień 2019 przeprowadzono prace związane przygotowaniem placu pod siłownię zewnętrzną i mini plac zabaw oraz instalacja sprzętów zakupionych w ramach realizacji projektu tj.: orbitrek, wyciskanie podwójne, wyciąg górny pojedynczy, prasa nożna podwójna, narciarz pojedynczy, odwodziciel + steper, wahadło+biegacz+twister, zjazd linowy 30m, huśtawka podwójna metalowa, ławka z oparciem, lampa fotowoltaiczna oraz kosz parkowy. Zagospodarowana została również górka saneczkarska poprzez budowę schodów i montaż barierek zapewniających bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury.

G A L E R I A

sponsorzy