Klub Seniora

Seniorzy na zajęciach z rękodzieła

Klub Seniora w Wisznicach utworzony w ramach projektu „Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, oferuje wiele form spędzania czasu wolnego takie jak zajęcia ruchowe, poradnictwo prozdrowotne oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania osób starszych 60+. Jednymi z takich zajęć są zajęcia z rękodzieła. W ostatnich tygodniach Seniorzy wykonywali prace wykorzystując wiklinę papierową oraz decoupage. Sporo czasu poświęcili również na wykonywanie kartek i stroików świątecznych. Satysfakcja z własnoręcznie wykonanych prac, wspólnie spędzony czas oraz rozwijanie swoich zainteresowań jest jednym z celów projektu. Natomiast efekty pracy Seniorów na zajęciach z rękodzieła są dowodem, że w każdym wieku człowiek może nauczyć się nowych rzeczy.

Projekt realizowany w okresie 01.08.2019-31.12.2021 przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

G A L E R I A 

Zdjęcia: Klub Seniora 

 

SENIORZY ZWIEDZILI ROZTOCZE I BIAŁYSTOK

W ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” zostały zorganizowane 2 jednodniowe wycieczki krajoznawcze dla uczestników Klubu Seniora  w Wisznicach. 22 lipca 2021 r. Seniorzy zwiedzili Roztocze, krainę geograficzną leżącą w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Decyzja o wyborze Roztocza jako kierunku wycieczki podyktowana była m. in. tym, że położone jest w województwie lubelskim. Jest to także najbardziej nasłoneczniony region w Polsce słynący z  różnorodności flory i fauny, pięknych krajobrazów oraz czystego powietrza. W programie wycieczki było zwiedzanie Ośrodka dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego, Browaru „Zwierzyniec”, kościóła na wodzie św. J. Nepomucena oraz spacer na „Stawy Echo”. Następnym punktem wycieczki był Krasnobród, gdzie Seniorzy mogli zwiedzić Sanktuarium Maryjne oraz przeszli spacerem do źródełka i kapliczki na wodzie. Ostatnim przystankiem wyjazdy był Szczebrzeszyn, gdzie główną atrakcją jest pomnik chrząszcza. Pomnik znajduje się na rynku (pl. T. Kościuszki) przed ratuszem. Autorem 2-metrowego odlanego w brązie pomnika jest Zygmunt Jarmuł.

6 sierpnia 2021 r. uczestnicy Klubu Seniora mieli możliwość zwiedzić Białystok i okolice. Białystok jest stolicą regionu a jednocześnie największym miastem Podlasia. Aż 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Położone jest w bliskim sąsiedztwie dwóch rezerwatów przyrody oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Rejon ten nazywany jest Zielonymi Płucami Polski. Historyczne oraz geograficzne uwarunkowania sprawiły, że w Białymstoku odnajdziecie mieszankę ludzi różnych kultur, wyznań i narodowości. Seniorzy zwiedzili Pałac Branickich, ogrody pałacowe, Bazylikę pw. św. Rocha (kościół rzymskokatolicki ufundowany jako pomnik Odzyskania Niepodległości), Świętą Górę Grabarkę (prawosławne sanktuarium słynące z wielu uzdrowień) oraz Świętą Wodę w Wasilkowie. Święta Woda swoją nazwę zawdzięcza słynącemu z cudów źródełku. W roku 2000 Święta Woda była Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej. Znakiem szczególnym tego czasu łaski jest rozwijająca się Góra Krzyży zwana też „Górą Bożego Miłosierdzia”, z Jubileuszowym Krzyżem Pielgrzymów (wysokości 25 m) oraz z krzyżami w kościele, pobłogosławionymi w Watykanie przez Jana Pawła II w dniach: 6 marca i 4 października 2000 r. W roku 2002 r. w 100-lecie urodzin Księdza Wacława Rabczyńskiego rozpoczęto remont kościoła, wybudowano Dróżki Siedmiu Boleści i odnowiono Kapliczki Różańcowe. Sanktuarium dostało też piękną iluminację groty, Góry Krzyży, kapliczek i położonego malowniczo w otoczeniu lasów kościoła.

Wycieczki krajoznawcze organizowane w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” mają na celu aktywizację seniorów z terenów wiejskich, nawiązanie oraz pogłębienie relacji między seniorami. Uczestnicy Klubu Seniora w Wisznicach mają możliwość, poprzez skorzystanie z oferty wycieczek, zwiedzić piękne i istotne kulturowo oraz krajoznawczo rejony Polski, poznać oraz poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

Gmina Wisznice realizuje projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.                                        

 G A L E R I A 

Zdjęcia: Klub Seniora 

WYCIECZKA SENIORÓW W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

W ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” została zorganizowana wycieczka krajoznawcza 3-dniowa w Góry Świętokrzyskie dla uczestników Klubu Seniora w Wisznicach. W ramach wycieczki Seniorzy mieli zapewnione nocleg, wyżywienie, pilota wycieczki oraz przewodnika, który zapoznał uczestników z historią województwa świętokrzyskiego oraz oprowadził po najciekawszych atrakcjach w programie.

Wycieczka odbyła się w dniach 11-13 sierpnia 2021 r. Wzięło w niej udział 30 uczestników. Jedną z atrakcji turystycznych, które Seniorzy mieli możliwość zobaczyć w ramach wycieczki był Dąb Bartek, zwany Królem Puszczy Świętokrzyskiej. Bartek jest pomnikiem przyrody od 1952 r. Wysokie na 30 metrów drzewo posiada osiem konarów. Według legend, w cieniu dębu mieli odpoczywać królowie, m.in. Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło i Stanisław August Poniatowski. Jan III Sobieski miał ukryć w drzewie skarby.

Następnie Seniorzy zwiedzili Zamek Królewski w Chęcinach, który powstał na przełomie XIII i XIV w. na  wzniesieniu (360 m n.p.m.) jako warownia typu wyżynnego. Ze względu na jego specyficzne położenia wykorzystany był jako miejsce roków sądowych i zajazdów szlachty oraz więzienie stanu. Po zakończeniu II wojny światowej na jednej z wież urządzono punkt widokowy. Prowadzone prace renowacyjne pozwoliły zabezpieczyć zamek w formie trwałej ruiny. W pogodny dzień ze szczytów wieży można zobaczyć Tatry.

Kolejnego dnia Seniorzy pojechali do Świętej Katarzynie, gdzie głównymi punktami programu było Źródełko Św. Franciszka oraz Dom Zakonny Sióstr Klauzurowych Bernardynki w Świętej Katarzynie. Następnie uczestnicy udali się do Świętego Krzyża, który znajduje się 595 m n.p.m., zwany też Łysą Górą. Jest to niekwestionowany symbol regionu. Seniorzy zwiedzili oraz zapoznali się z historią Klasztora Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.

Niezalesione partie Łysej Góry pokrywają rumowiska skalne zwane gołoborzami, które Seniorzy mieli okazję zobaczyć. W celach turystycznych została zbudowana platforma widokowa, usytuowana ponad gołoborzami, z której rozpościera się piękna panorama okolicy.

Kilku uczestników wycieczki podjęło się samodzielnego przejścia z parkingu do Świętego Krzyża. Pokonanie trasy na szczyt i z powrotem (łącznie ok. 1200 m) wymagało niemałego wysiłku fizycznego, ale dało dużo satysfakcji z osiągniętego celu. Pozostali Seniorzy skorzystali z busików.

Dużą część programu zajęło zwiedzanie Kielc, w tym Park Miejski im. Stanisława Staszica, Plac Najświętszej Marii Panny, przy którym mieści się Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, Rynek (tzw. „kielecka starówka”), deptak (ul. Henryka Sienkiewicza - jedna z najdłuższych ulic w Polsce, 1270 metrów), Kadzielnia (pokonując trasę turystyczną o długości 140 metrów, można zobaczyć liczne jaskinie i schroniska)  oraz Karczówka (kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do oo. Bernardynów).

G A L E R I A 

Zdjęcia: Klub Seniora 

 

KLUB SENIORA W WISZNICACH – ZADANIE 2 / ZAJĘCIA KULTURALNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wraz ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią, w Klubie Seniora w Wisznicach od czerwca 2021 r. możliwe jest organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek oraz wyjazdów do kina i teatru w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”. 

8 czerwca 2021 r. odbyło się długo wyczekiwane spotkanie integracyjne, w którym wzięli udział Seniorzy z Klubu Seniora w Wisznicach. Po raz ostatni uczestnicy mieli możliwość spotkać się w swoim gronie w styczniu 2020 roku.

Takie spotkania są okazją do wspólnych rozmów, śpiewu i tańca oraz spędzenia wolnego czasu przy poczęstunku. Do organizacji imprez w Klubie Seniora został zatrudniony animator.

Kolejną atrakcją w ofercie w ramach projektu są wycieczki. W dniach 18-20.06.2021 r. została zorganizowana wycieczka na Mazury. Wzięło w niej udział 30 uczestników Klubu Seniora. Seniorzy zwiedzili m. in. Mikołajki (port oraz spacer po mieście), Gierłoż (tajna Kwatera Hitlera – Wilczy Szaniec), Kętrzyn, Reszel, Giżycko (Port Żeglugi Morskiej, molo nad jeziorem Niegocin, most obrotowy). W Świętej Lipce grupa wzięła udział koncercie, w trakcie którego zostały zaprezentowane organy w Sanktuarium Maryjnym o. Jezuitów. Ostatniego dnia wycieczki zaplanowany był rejs statkiem po jeziorze.

W ramach wycieczki uczestnicy mieli zapewnione 2 noclegi, wyżywienie, pilota wycieczki oraz przewodnika, który zapoznał uczestników z historią północno-wschodniej Polsce oraz oprowadził po najciekawszych atrakcjach w programie.

26 czerwca 2021 r. grupa 30 Seniorów pojechała także do Warszawy na spektakl teatralny do teatru Kamienica pt. „Czarna Komedia”.

W kolejnych miesiącach planowane są kolejne wycieczki, a także wyjazdy do kina.

Gmina Wisznice realizuje projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Kwota  dofinansowania wynosi 1 378 675,20 PLN.

G A L E R I A 

Aktywni Seniorzy z Wisznic

Od 1 lutego 2021 r. zostały wznowione zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach. W poprzednich miesiącach działalność Klubu była tymczasowo zawieszona z powodu pandemii wirusa COVID-19. Seniorzy mieli możliwość uczestniczyć w takich zajęciach jak: muzyczne, rękodzieło, literackie, zajęcia ruchowe pitales/joga/gimnastyka, na basenie oraz nordic-walking, a także z poradnictwa prozdrowotnego indywidualnego oraz grupowego (psycholog, dietetyk, kosmetyczka oraz podolog).

Pomimo panującej sytuacji w Polsce w związku z pandemią, Seniorzy chętnie i aktywnie uczęszczają na zajęcia, które odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do użytku uczestników zostały zakupione maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekujące.

Zajęcia w Klubie Seniora dają możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej. Seniorzy mają możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz umiejętności. Spędzanie czasu w gronie znajomych i rówieśników także pozytywnie wpływa na integrację i samopoczucie osoby starszej.

 Istotne znaczenie, szczególnie teraz ma uczestnictwo w zajęciach ruchowych zarówno w sali jak i na świeżym powietrzu. Każda aktywność fizyczna ma duży wpływ na zdrowie oraz kondycję. Ruch fizyczny wzmacnia odporność i wyraźnie zmniejsza ryzyko otyłości, nadciśnienia, cukrzycy czy kłopotów związanych z nadmiarem cholesterolu, jak również wielu chorób. Warto podkreślić, że aktywność fizyczna wspomaga też pracę mózgu i jest dobra dla pamięci. Dlatego jest tak istotna dla każdego, kto chciałby jak najdłużej utrzymać niezależność. Poza tym daje dużo satysfakcji, ponieważ w przypadku Seniorów trening bardzo szybko przynosi widoczne efekty. Dodatkowo dzięki zajęciom w grupie zwiększa się także aktywność społeczna. Regularne ćwiczenia motywują do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi. Pozytywne relacje poprawiają samopoczucie, a poza tym dają pewność siebie i obniżają poziom stresu. Wszystko to bardzo korzystnie wpływa na zdrowie, a także na poczucie szczęścia.

Dla zwiększenia rezultatów wykonywania regularnych ćwiczeń Seniorzy otrzymują wparcie dietetyka w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Klub Seniora oferuje również zajęcia prozdrowotne z kosmetyczką, podologiem oraz psychologiem. Poradnictwo prozdrowotne ma istotne znaczenie w codziennym życiu osób starszych, ponieważ przyczynia się do zachowania dobrego samopoczucia, komfortu psychicznego oraz zdrowia. Osoby prowadzące zajęcia prozdrowotne posiadają niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki czemu są w stanie udzielić fachowej pomocy zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej. Duża część Seniorów ma ograniczony dostęp do tego typu konsultacji ze względu na brak takich ofert na terenie wiejskim oraz możliwości finansowych.      

Atrakcyjną formą zajęć jakie oferowane są w Klubie Seniora w Wisznicach są zajęcia z rękodzieła. Uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania oraz hobby. Seniorzy chętnie uczestniczą w takich zajęciach oraz dzielą się swoją wiedzą z innymi. Często sami proponują co chcieliby robić. Poprawiają swoje już zdobyte umiejętności oraz zapoznają się z nowymi technikami. Zajęcia z rękodzieła pomagają utrzymać sprawność manualną oraz równowagę emocjonalną. 19 lutego 2021 r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi na zajęciach z rękodzieła Seniorzy wykonywali własnoręcznie kartki świąteczne oraz ozdoby i stroiki. Część wykonanych prac została przekazana na akcję charytatywną zorganizowaną w celu pomocy finansowej rodzinie z sąsiedniej gminy, która ucierpiała w wyniku pożaru.

W związku z wprowadzeniem na terytorium całej Polski lockdownu z powodu rosnącej liczby zakażeń COVID-19, działalność Klubu Seniora w Wisznicach ponownie została tymczasowo zawieszona od 23.03.2021 r. Jak tylko sytuacja ulegnie poprawie zajęcia zostaną wznowione. W planach są nowe zajęcia oraz warsztaty, takie jak: rajdy rowerowe, ogrodnicze, fotograficzne, teatralne oraz wyjazdy do teatru, kina oraz wycieczki krajoznawcze. Po ponownym otwarciu basenów także te zajęcia będą kontynuowane. W ramach działalności Klubu organizowane są także spotkania integracyjne oraz okolicznościowe. Jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią, na chwilę obecną nie ma możliwości ich przeprowadzenia.

Projekt realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

ZDJĘCIA

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej i Wisznicach

W Białej Podlaskiej została utworzona nowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w Domowym Szpitalu ul. Spółdzielcza 5, 21-500 Biała Podlaska (czynna jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, tel. 83 414 76 42, 83 414 76 41). Natomiast w Gminie Wisznice została utworzona Filia, której siedziba znajduje się w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33).

Z oferty wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

W ofercie jest duży wybór sprzętu: m. in. wózki inwalidzkie, wózki pielęgnacyjno-toaletowe, łóżka medyczne z materacem, materace odleżynowe, balkoniki, chodziki, kule ortopedyczne, ciśnieniomierzę, inhalatory ultradźwiękowe, koncentratory tlenu, opaski do teleopieki, podnośniki transportowo-wannowe, orbitreki, rowerki treningowe, podpórki pod plecypulsometry, stoliki przyłóżkowe, itp.

Pełna oferta sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się w siedzibach wypożyczalni oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl, www.wisznice.pl.

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego jest bezpłatne!

Zapewniamy również bezpłatny transport sprzętu wielkogabarytowego (np. łóżka medyczne) do pacjenta oraz późniejszy jego odbiór.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z daną wypożyczalnią. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby wypożyczalni, z której będzie wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny.

 

Opaski monitorujące stan zdrowia dla Seniorów

Coraz większą popularność zyskują opaski do teleopieki monitorujące stan zdrowia. Jest to nowoczesne rozwiązanie, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania.

Takie opaski do teleopieki znajdują się w ofercie wypożyczani sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, Regionalny Program Operacy Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne: Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej w Domowym Szpitalu przy ulicy Spółdzielczej 5, 21-500 Biała Podlaska (czynnej w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, tel. 83 414 76 42, 83 414 76 41). Natomiast dla mieszkańców Gminy Wisznice opaski do teleopieki dostępne są w Filii Wypożyczalni w Gminie Wisznice przy ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, w budynku Urzędu Gminy Wisznice, pokój nr 209  (w dni robocze w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33).

Opaski monitorujące stan zdrowia zostały zakupione z myślą  o osobach starszych, samotnych (lub samotnie zamieszkujących) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich  w przypadku zagrożenia życia. Oferowane opaski spełniają 21 norm medycznych, dzięki temu możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich na odległość przez 24h na dobę.

Opaska zwiększa poczucie bezpieczeństwa, swobodę funkcjonowania i niezależność osoby objętej opieką. Zwłaszcza w dobie pandemii oraz w czasie kwarantanny domowej dla wielu osób teleopieka może być dobrym rozwiązaniem w celu stałego monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pierwsze opaski zostały już wypożyczone.

- Jestem bardzo zadowolona. Na co dzień opiekuję się krewną, która jest osobą  starszą i mieszka sama. Nasze domy oddalone są od siebie o prawie 7 km. Nie zawsze jesteśmy w stanie codziennie pojechać. Telefonu też czasem nie odbierze. Dzięki opasce mam stały nadzór nad stanem zdrowia krewnej. Przy każdej nieprawidłowości przychodzi sms na mój telefon komórkowy informujący  o zaistniałej sytuacji. Mam możliwość także połączenia telefonicznego poprzez opaskę dzięki zainstalowanej aplikacji na moim telefonie. Jestem teraz spokojna, kiedy wiem na bieżąco jak ona się czuje, szczególnie teraz jak w naszym kraju jest niestabilna sytuacja w związku z koronawirusem. Również osoba starsza odczuwa komfort, że jak np. przewróci się będąc w domu sama, ktoś nad nią czuwa. – mówi p. Ewa z Polubicz.

Pełna oferta wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się w siedzibach wypożyczalni oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl, www.wisznice.pl.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne!

Zapewniamy również bezpłatny transport sprzętu wielkogabarytowego (np. łóżka medyczne)  do pacjenta oraz późniejszy jego odbiór.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Grupą docelową są mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z daną wypożyczalnią. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby wypożyczalni, z której będzie wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny.

Aktywni Seniorzy z Wisznic

W  ramach projektu „Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” dla uczestników Klubu Seniora w Wisznicach organizowane były rajdy rowerowe w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. Odbyło się siedem pięciogodzinnych wyjazdów, na których łącznie Seniorzy przejechali ok. 250 kilometrów. Grupa liczyła 12 uczestników oraz instruktor i asystent Klubu Seniora. W czasie rajdu dopisywała wspaniała pogoda i dobry nastrój. Dla uczestników przewidziany był poczęstunek w trakcje rajdów.

Każda wyprawa miała na celu pokonanie określonego odcinka, a dodatkową atrakcją było poznanie walorów okolicy, zwiedzanie zabytków, kościołów, muzeów, starych cmentarzy, kapliczek i pomników przyrody.

Harmonogram zrealizowanych rajdów (trasy):

  1. Wisznice- Rowiny- Bordziłówka -Rossosz - Szelest-Bordziłówka –Wisznice – 25 km
  2. Wisznice- Horodyszcze- Łyniew- Rusiły- Podedwórze –Hołowno –Wisznice – 40 km

Hołowno - ,,Kraina rumianku” Ośrodek Edukacji Regionalnej –  stanowi centrum całej miejscowości, organizuje liczne imprezy i warsztaty, które sprawiają, że każda wycieczka jest ciekawa i pouczająca.

  1. Wisznice-Sosnówka- Rozwadówka- Romanów- Hanna – Wisznice – 40 km

Hanna – Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej, Centrum Religijno- Zabytkowe.

  1. Wisznice- Horodyszcze-Jabłoń- Wisznice – 30 km

Jabłoń – Pałac Zamoyskich z początku XX w. w stylu neogotyckim, w tym samym stylu  kościół Św. Tomasza Bpa.

  1. Wisznice-Rowiny- Łomazy – Studzianka – Wisznice – 40 km

Studzianka  –  od czasów króla Jana III Sobieskiego (1679) zamieszkiwali Tatarzy (dawna osada  tatarska) oraz  Muzeum Wsi Podlaskiej z dodatkowymi atrakcjami.

  1. Wisznice- Rozwadówka –Sosnówka- Sapiehów- Żeszczynka- Wisznice – 35 km
  2. Wisznice-Rozwadówka –Sosnówka- Romanów –Sosnówka – Sapiehów- Żeszczynka-Wisznice – 40 km

Romanów – Muzeum  Józefa Ignacego Kraszewskiego z dodatkowymi wystawami.

Dodatkowo na uwagę zasługują atrakcje znajdujące się na trasach odbytych rajdów: Kościoły w Rozwadówce, Żeszczynce i Hannie, pomniki przyrody w Horodyszczu, Wisznicach, przepiękne kapliczki w Rozwadówce, Żeszczynce, Jabłoniu i Horodyszczu.

Celem rajdów rowerowych oraz innych zajęć ruchowych dla Seniorów jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz poprawa kondycji. Ruch na świeżym powietrzu, możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu w grupie rówieśników wpływa pozytywnie na samopoczucie oraz integrację. Seniorzy chętnie brali udział w ustalaniu kierunków rajdów, dzięki czemu trasy były dostosowane do całej grupy i możliwości fizycznych poszczególnych uczestników. W czasie postojów na odpoczynek Seniorzy skorzystali z poczęstunku oraz zwiedzali okolice. Przy życzliwości gmin sąsiadujących z Gminą Wisznice oraz ich pracowników, uczestnicy rajdów zostali nieodpłatnie oprowadzeni po niektórych zabytkach i atrakcjach oraz zapoznali się z ich historią.

Kolejne rajdy w Klubie Seniora w Wisznicach zaplanowane są na rok 2021.

W ramach projektu Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w zajęciach ruchowych takich jak: rajdy rowerowe, pilates/joga/gimnastyka, zajęcia na basenie i nortic-walking oraz różnych zajęciach, warsztatach i konsultacjach prozdrowotnych.

Projekt realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Zdjęcia

Podkategorie

sponsorzy