Weteran Powstania Styczniowego

Rodzina Zbysławów herbu Lubicz osiadła z dawna w woj. lubelskim, jednak mój pradziad Antoni Kazimierz Zbysław urodził się w1845 r. w Kamieńcu Podolskim. Tak zapisano w akcie zgonu i to potwierdzała moja babka Janina i jej bracia. Jego rodzice, Antoni i Magdalena z Hankiewiczów ślub wzięli w roku 1844 w Tarnogórze na Lubelszczyźnie.