Władysław (Ładysław) Buczyński ps. "Kazik Dębniak"

Przedwojenny działacz OMS "Spartakus", dowodził oddziałem partyzanckim w powiecie Biała Podlaska (okolice Wisznic), w październiku 1942r. przeniesiony do Warszawy. Zginął 17 stycznia 1943r. podczas próby podłożenia bomby w przeznaczonym dla Niemców kinie "Apollo" (dawniej "Napoleon") w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży. Osaczony przez żandarmów bronił się do ostatniego naboju którym sam pozbawił się życia. Jego pseudonimem nazwano polsko-gruziński oddział GL, utworzony w końcu lipca 1943r. w rejonie Mińska Mazowieckiego. Składał się z 24 słabo uzbrojonych ludzi, dowódcą był Alfred Ryngier /ps. "Janusz"/. Istniał parę tygodni. Dnia 12 września 1943r. otoczyli go Niemcy, gdy kwaterował we wsi Kiczki. Zginęło wówczas 22 gwardzistów.

sponsorzy