Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach po raz kolejny włącza się w akcję Fundacji Wolność i Demokracja i również w Gminie Wisznice w Parku w centrum Wisznic – 3 marca 2019 r. – biegacze na sportowo upamiętnią walczących. Zapisy już ruszyły!

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Link do zapisów elektronicznych:

https://elektronicznezapisy.pl/event/3451.html?fbclid=IwAR1hxmfGoP66XB6AreLJoXVEfRQGMqsEShc3-h4xQf0o2qLIwsgxYnYb_dU

Do dnia 20 lutego 2019 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Wisznice.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (t Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb).

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wisznice o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) i dostarczenie do Urzędu Gminy Wisznice w terminie do 20 lutego 2019 r.

We wtorek - 5 lutego 2019 r. w Wisznicach odbyła się akcja zbiórki krwi. Akcję wspólnie zorganizowali Komisariat Policji w Wisznicach, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach oraz Oddział Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.Gmina Wisznice została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wisznice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tym roku obowiązuje nowy formularz wniosku.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach w okresie ferii zimowych 2019 organizuje wycieczkę do teatru. Dzieci i młodzież biorące udział w wyjeździe obejrzą spektakl "Calineczka " J. Ch. Andersena, a po przedstawieniu przewidziana jest jazda na łyżwach na lodowisku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach na czas ferii zimowych, które już niebawem, przygotowała wspaniałą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć i informujemy, iż obowiązują zapisy.