Konkursy ofert na zadania pożytku publicznego

Gmina Wisznice, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłosiła trzy konkursy ofert:

 1. „Świadczenie usług profilaktycznych i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Wisznice"
  Treść ogłoszenia o konkursie ofert
  Wzór / formularz oferty
 2. „Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym"
  Treść ogłoszenia o konkursie ofert
  Wzór / formularz oferty
 3. „Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice"
  Treść ogłoszenia o konkursie ofert
  Wzór / formularz oferty

Te same informacje można znaleźć również w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Wisznice www.wisznice.bip.lublin.pl.

Tomasz Gębka

sponsorzy