II Otwarty Przegląd Kolęd i Pastorałek

II Otwarty Przegląd Kolęd i Pastorałek w Wohyniu odbędzie się  29.01.2012 r.

Przegląd rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30 w kościele pod wezwaniem św. Anny w Wohyniu.

Naszą gminę będą reprezentować: chór seniorów „Aster”, chór parafialny z Polubicz oraz chór parafialny "Radość" z Wisznic.

sponsorzy