Stypendia licealne AKROPOL

W roku szkolnym 2011-2012 Edukacyjna Fundacja Czerneckich EFC zamierza zrekrutować kolejnych, 100 gimnazjalistów do ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych AKROPOL. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, w całości finansowana ze środków prywatnych. Obecnie  Fundacja funduje stypendia 93 licealistom, a docelowo opieką stypendialną EFC obejmie  300 licealistów, którzy:

 • pochodzą z terenów wiejskich;
 • uzyskali, średnio, wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,75 bądź tytuł finalisty lub laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;
 • spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których na osobę przypada 850 zł miesięcznie lub mniej).

W ramach programu AKROPOL,  Fundacja oferuje stypendystom:

 • zakwaterowanie w internacie/bursie wskazanej przez Fundację;
 • pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców, ubezpieczeniowych, integracyjnych w liceum;
 • pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie;
 • pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych;
 • pokrycie kosztów dodatkowych, indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu AKROPOL w umowie stypendialnej, jak, np. dodatkowe lekcje języka obcego;
 • refundacja kosztów dojazdu na weekendy do domu;
 • opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej;
 • możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich PARTENON.

Aby otrzymać stypendium, gimnazjaliści muszą wypełnić formularz on-line do 14 marca 2012 (dostępny od 2 stycznia 2012 na stronie www.efc.edu.pl), pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 15 najlepszych, polskich liceów oraz rekrutację  Fundacji. Wśród wybranych przez EFC liceów jest również I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, które przyjmować będzie stypendystów EFC z województwa lubelskiego.

sponsorzy