Nowe zasady potwierdzania zgodności z oryginałem kopii faktur VAT

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych podlega opłacie skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej to 5 zł od każdej strony.

Przypominamy, że do wniosku można załączać oryginały faktur. w takiej sytuacji nie będzie potrzebne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.

sponsorzy