Zebrania wiejskie

3 marca 2012 r. (sobota) o godz. 18:00 w świetlicy OSP w Łyniewie odbędzie się zebranie wiejskie z mieszkańcami sołectw Lyniew i Marylin.

4 marca 2012 r. (niedziela) odbędą się zebrania wiejskie sołectw:

  • Wisznice, Wisznice, Wisznice Kolonia, Wyggoda i Małgorzacin - godz 12:15 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Wisznice
  • Curyn - godz 14:30 - świetlica w Curynie;
  • Rowiny - godz 16:15 - świetlica w Rowinach;
  • Dubica Dolna i Dubica Górna - godz 18:15  w Szkole Podstawowej w Dubicy.

Zachęcamy do udziału w zebraniach w swoich miejscowościach ze względu na wagę poruszanych spraw.

sponsorzy