Gmina Wisznice wyróżniona

3 kwietnia 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wiceministrowie Adam Zdziebło i Marceli Niezgoda wręczyli nagrody przedstawicielom samorządów, które zwyciężyły w konkursie na dobre praktyki zarządzania rozwojem. Gmina Wisznice zdobyła wyróżnienie w kategorii Zintegrowane zarządzanie rozwojem' za partnerstwo „Dolina Zielawy".

Konkurs na Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem był adresowany do jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Kapituła konkursu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń nagrodziła 12 zgłoszeń samorządów.

Galeria >>>

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu systemowego "Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce", w ramach Programu Kapitał Ludzki. Jego celem było przygotowanie administracji publicznej do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem poprzez umożliwienie pracownikom administracji publicznej zdobycia odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. Przykłady dobrych praktyk, które zostały wyłonione w konkursach zostaną wykorzystane jako studia przypadków podczas szkoleń dla samorządów, realizowanych w ramach projektu i będą przykładem zastosowania strategicznego zarządzania polityką rozwoju.

Aplikacja Gminy Wisznice, opisująca partnerstwo 5 gmin: Wisznic, Sosnówki, Rossosza, Jabłonia i Podedwórza, czyli „Dolinę Zielawy" została zauważona i wyróżniona przez komisję konkursową za sprawne zarządzanie rozwojem poprzez efektywne pozyskiwanie środków finansowych w ramach partnerstwa.

Jak wskazaliśmy w formularzu konkursowym istota naszego rozwiązania polega na połączeniu wspólnych wysiłków w zdobywaniu środków europejskich na rozwój infrastruktury, edukacji, kultury oraz promowaniu gmin partnerskich jako miejsc atrakcyjnych gospodarczo, turystycznie i kulturowo. Pojedyncze, niewielkie samorządy mają ograniczone możliwości na pozyskiwanie pieniędzy z kasy Unii Europejskiej (głównie ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich kwot na wkład własny), zaś w przypadku partnerstwa szanse na taki sukces rosną, gdyż rezultaty i produkty projektu obejmują znacznie większy obszar i oddziaływają na kilkukrotnie większą grupę ludzi, aniżeli w przypadku indywidualnej realizacji tych projektów przez poszczególne gminy. Ponadto biorąc pod uwagę partnerskie gminy jako całość – obszar „Dolina Zielawy" jest terytorium obejmującym blisko 620 km2, zamieszkałym przez ponad 16 100 osób, co ma znaczące przełożenie na możliwości i siłę przebicia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Aneta Maciejuk

sponsorzy