Europoseł prof. Kolarska – Bobińska z wizytą w gminie Wisznice

W ub. czwartek gminę Wisznice odwiedziła Pani prof. Lena Kolarska – Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego z Lubelszczyzny, członkini m.in. Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Gminy, podczas której Wójt Gminy Wisznice zaprezentował Pani Europoseł zrealizowane w ostatnim czasie w Gminie Wisznice inwestycje, wsparte środkami europejskimi. Ponadto przedstawione zostało partnerstwo gmin „Dolina Zielawy" oraz obecnie realizowany, innowacyjny na skalę ogólnopolską projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy". Dalsza dyskusja dotyczyła kwestii odnawialnych źródeł energii, m. in. możliwości i barier, na które natykają się samorządy chcące inwestować w rozwój OZE na swoim terenie. Wójt przedstawił Pani prof. Kolarskiej – Bobińskiej także najbliższe plany inwestycyjne zarówno Gminy Wisznice jak i całego partnerstwa „Doliny Zielawy", m. in. budowę farmy fotowoltaicznej, z której energia byłaby sprzedawana bezpośrednio do sieci energetycznej czy zmiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na kotły na biomasę, którą dostarczaliby okoliczni producenci. Na realizację tych zamierzeń będą składane wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Na zakończenie wizyty Wójt oprowadził Panią prof. Kolarską – Bobińską po gminie Wisznice oraz zaprezentował kilka instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkańców gminy oraz przy nowo wybudowanym budynku siłowni przy szkole podstawowej i gimnazjum w Wisznicach.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wizyty Pani Europoseł.

 

sponsorzy