Wójt Gminy Wisznice „Samorządowym Menadżerem Regionu”

Wójt Gminy Wisznice otrzymał wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu w Województwie Lubelskim za rok 2011 zorganizowanym przez dziennik "Puls Biznesu" w ramach plebiscytu Filary Polskiej Gospodarki.

Na zlecenie „Pulsu Biznesu" Centrum Badawcze TNS Pentor zwróciło się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie tych samorządów, które – według respondentów - są liderami w regionie. Nominacje odbywały się w ramach poszczególnych województw, a gminy dokonujące wyboru nie mogły wskazać siebie. Respondenci wskazywali te samorządy gminne ze swojego województwa, które są – wg nich – niekwestionowanym liderem pod względem tempa rozwoju, pozyskania funduszy unijnych, czy wspierania przedsiębiorców. Ponadto przedstawiciele samorządów gminnych dokonywali także oceny własnych planów inwestycyjnych.

Ocenie podlegały takie obszary, jak m. in. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brano pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację samorządu, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Głosy oddane przez samorządowców z Lubelszczyzny na Gminę Wisznice uplasowały gminę Wisznice na 4. miejscu w województwie lubelskim, a Wójt Piotr Dragan znalazł się w zaszczytnym gronie „Samorządowych Menadżerów Regionu".

Galeria >>>

sponsorzy