Młodzi przywódcy dla obywatelskiego społeczeństwa jutra

mlodzi przywodcyRozpoczęła się I edycja ogólnopolskiego konkursu Młodzi Przywódcy. Konkurs ma na celu odkrywanie i promowanie przywódców - odważnych, kreatywnych młodych ludzi. Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania w Warszawie wyłoni kilkoro najlepszych młodych liderów i stworzy im ciekawe możliwości rozwoju. Uczestnicy będą poddani testom i ocenom ekspertów w dziedzinie zarządzania i przywództwa. Młodzi będą mieli możliwość przedstawienia własnych projektów, a organizatorzy pomogą w ich wdrożeniu. Łączna pula nagród w konkursie wyniesie ponad 50.000 PLN. Konkurs jest inicjatywą społeczno-edukacyjną, w której udział mogą wziąć wszystkie osoby w wieku 16-22 lata. ISP i Z poszukuje osób aktywnie działających w swoim środowisku lokalnym, które są wzorem i inspiracją dla innych, prowadzą ciekawe projekty i inicjatywy społeczne. Więcej informacji na stronie www.mlodziprzywodcy.pl.

sponsorzy