Ranking tygodnika Wspólnota

ranking gminy ue 150W dniu 6 października 2012 na łamach Tygodnika "Wspólnota" opublikowany został ranking inwestycji samorządów w infrastrukturę techniczną. Stworzenie rankingu przez redakcję gazety podyktowane było w szczególności zanotowanym spadkiem wielkości inwestycji samorządowych w 2011 roku spowodowanym w głównej mierze przez rosnące zadłużenie samorządów, ograniczenia deficytu budżetów samorządowych czy też pojawiające się coraz to nowe obciążenia finansowe związane z realizowanymi zadaniami bieżącymi.

Metodą obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego było analizowanie wydatków wyrażonych w cenach stałych z 2011 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczonych, jako średnia z lat 2009-2011 oraz na oszacowaniu wydatków inwestycyjnych samorządów, które nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie (tj. uwzględnienie wydatków własnych spółek komunalnych i przychodów lokalnych funduszy celowych).

W trakcie tworzenia rankingu brano pod uwagę trzy działy inwestycji samorządowych:

  1. Transport - remont i budowa dróg,
  2. Gospodarkę komunalną - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie,
  3. Gospodarkę mieszkaniową.

Według prezentowanego rankingu w kategorii gmin wiejskich Gmina Wisznice zajęła 17 miejsce w skali całego kraju, było to jednocześnie drugie miejsce w województwie lubelskim.

W pierwszej 50- tce rankingu było zaledwie 5 gmin z województwa lubelskiego, w tym trzech reprezentantów Doliny Zielawy- Gmina Podedwórze (6 miejsce), Gmina Wisznice (17 miejsce), Gmina Sosnówka (21 miejsce).

sponsorzy