Rzeczpospolita tworzy ranking najlepszych gmin

rzeczpospolitaKonkurs "Mała Ojczyzna" ma na celu wskazanie gmin, które dzięki różnym czynnikom (m.in. takim jak sprawne władze, zorganizowane społeczności, przyroda, miejsca pracy) stają się atrakcyjnymi miejscami dla życia Polaków.

Głosować będzie można od 23 października do 15 listopada 2012 roku pod adresem: http://www.ekonomia24.pl/malaojczyzna.

Gmina, która zdobędzie najwięcej głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców zdobędzie główną nagrodę, którą stanowi kampania promująca gminę w tytułach i portalach należących do Organizatora. Cennikowa wartość promocji to 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) netto, z czego na promocję prowadzoną w formie reklam i ogłoszeń publikowanych na portalach Organizatora przeznaczonych jest nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) tej kwoty.

Zachęcamy do głosowania na Wisznice.

sponsorzy