Konkursy ofert na zadanie pożytku publicznego

Wójt Gminy Wisznice na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

{phocadownload view=file|id=374|text=Treść ogłoszenia|target=s}

{phocadownload view=file|id=375|text=Formularz|target=s}

Te same informacje można znaleźć również w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Wisznice www.wisznice.bip.lublin.pl.

sponsorzy