Seminarium dla nauczycieli w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice”

Urząd Gminy Wisznice zaprasza wszystkich nauczycieli uczniów klas I-III do udziału w seminarium projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice" z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn.

Seminarium odbędzie się w czwartek 13. Grudnia 2012 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Wisznice. Dotyczyć będzie realizacji zasady równości płci na zajęciach prowadzonych w ramach projektu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Monika Mackiewicz-Drąg w biurze projektu (pokój 209 Urzędu Gminy Wisznice) oraz pod numerem telefonu (83) 378 20 33.

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego