Wypłata stypendiów szkolnych

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 12 do 28 grudnia 2012 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy bezwzgldnie odebrać do 28 grudnia.

sponsorzy