Gmina Wisznice „Liderem Funduszy Europejskich 2012"

pp 2012-150Informujemy, ze Gmina Wisznice została laureatem konkursu „Promotorzy Przedsiębiorczości 2012". Konkurs skierowany był do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Organizatorami Konkursu było Województwo Lubelskie oraz Związek Prywatnych Przedsiębiorców Lubelszczyzny „Lewiatan".

Intencją organizatorów konkursu było wyłonienie, wyróżnienie i promocja gmin oraz powiatów naszego regionu, które wspierając rozwój przedsiębiorczości, w tym także poprzez wykorzystywanie funduszy europejskich, przyczyniły się do podniesienia poziomu życia gospodarczego i społecznego na terenie swoich gmin i powiatów.

Kapituła Konkursu wyłoniła Laureatów w dwóch kategoriach:

  • kategoria „Promotorzy Przedsiębiorczości 2012" - Jednostki Samorządu Terytorialnego przyjazne przedsiębiorcom i przedsiębiorczości;
  • kategoria „Lider Funduszy Europejskich 2012" - Jednostki Samorządu Terytorialnego najefektywniej wykorzystujące fundusze europejskie perspektywy finansowej 2007-2013.

pp 2012 b 150

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Promotorzy Przedsiębiorczości 2012" nastąpiło w dniu 7 grudnia 2012 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej w Lublinie. Nagrodę odebrał Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan za zajęcie I miejsca w kategorii „Lider Funduszy Europejskich 2012".

sponsorzy